Ala-Lemun kartanon uudisrakennusten määrä sai moitteita kaikilta

0
Ala-Lemun kartano. Arkistokuva vuodelta 2017.

Kaarinan kaupunkikehityslautakunta pohtiihuomennakeskiviikkona jälleen Ala-Lemun kartanon asemakaavaa. Kaavaluonnos on käynyt lausuntokierroksella, ja siitä oli tullut kaavoittajalle myös neljä mielipidettä.

Lähes kaikki tahot Varsinais-Suomen Liittoa, Ely-keskusta ja maakuntamuseota myöten kritisoivat painokkain sanoin kaavaluonnoksessa uudisrakennusten suurta määrää sekä sitä, että kartanomiljöö uhkaa sulautua huomaamattomaksi osaksi omakotitaloaluetta. Myös näkymät kulttuurimaisemaan uhkasivat kadota. ”Kartanon tulee säilyä alueen kiintopisteenä”, muistutti Varsinais-Suomen vastuumuseo.

Kaavoittaja päätyikin poistamaan kolme asuinpientalotonttia pellolta talliravintolan ja Ala-Lemun rantatien välistä. Pelto on merkitty kaavaehdotuksessa maisemallisesti arvokkaaksi, eikä sille saa rakentaa. Jäljelle kahdeksan hehtaarin kokoiselle kaava-alueelle jäi kuusi uutta asuinpientalotonttia.

Lisäksi asuintontteja ryhmiteltiin uudelleen maisemanäkymien säilyttämiseksi. Luonnonsuojelumerkintöjä tarkennettiin. Lemuntie muutettiin kartanon kohdalla joukkoliikenneväyläksi. Sen varrella kasvavat, Eliel Sundströmin istuttamat hevoskastanjat suojellaan. Niiden suojelemista oli ehdotettu kuntalaisen mielipiteessä.

Lemunniemen tieosuuskunnan mielipiteessä kritisoitiin tiejärjestelyjä, mutta niitä käsitellään vasta myöhemmin Lemunniemen yleissuunnittelun osana. Pro Ala-Lemun mielipiteessä asuntorakentamisen määrän kuvailtiin tuhoavan kartanomiljöön ympäristö- ja kulttuuriarvot totaalisesti.

Mikäli lautakunta on tehtyihin muutoksiin huomenna tyytyväinen, kaavaehdotus lähtee uudelle lausunto- ja mielipidekierrokselle.

Itse kartano on rajattu kaavaprosessista pois, mutta kartanon pihapiirin rakennukset, kuten talliravintola, kuuluvat osaksi kaavaa.

Kartanolle suunniteltiin alun perin golf-keskusta, mutta suunnitelmista luovuttiin ja silloinen kaavoitustyö keskeytettiin vuonna 2016. Maanomistajan, Lemon kartano Oy:n tavoitteena on mahdollistaa alueelle matkailua sekä asuintaloja.