Ehdokasgallup: Mistä säästäisit sosiaali- ja terveystyössä?

0

Sote-muutoksen toivotaan tuovan kansalaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamiseen säästöjä, kun nykyinen päällekkäinen työ vähenee. Entä jos tämä ei riitä? Mistä ehdokkaat terveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa säästäisivät tai hankkisivat tuloja?

Hyvinvointialueella on tärkeää rakentaa matala organisaatio, jossa hallinnon kokoa ei saa paisuttaa. On tärkeää pitää huolta ennaltaehkäisystä, joka voi hetkellisesti maksaa enemmän mutta pitkällä aikavälillä säästää euroja. Myös digitaalisuus tulee hyödyntää paremmin.

Sami Elmeranta (kok.)

Hyvällä henkilöjohtamisella ja hyvällä henkilöstöpolitiikalla saadaan sotekustannuksia hillittyä.

Arto Elo (sd.)

Kun ihmiset saavat apua ajoissa niin, että palvelu todella auttaa, eivät ongelmat pääse kasaantumaan. On lähes aina edullisempaa panostaa ehkäiseviin toimiin ja oikea-aikaisuuteen kuin työntää rahaa kalliisiin korjaaviin palveluihin. Tähän tarvitsemme tutkittua tietoa, laatumittareita sekä uusia tapoja, kuten etä- ja liikkuvien palveluita.

Sofia Virta (vihr.)

Rahojen pitää riittää, koska sitä vartenhan tämä himmeli piti rakentaa eikä rahantuloautomaatiksi puolueille. Tuloja voidaan tarpeen tullen säästää turhasta hallinnosta.

Kimmo Ketamo (ps.)

Toivottavasti uudistus mahdollistaa saumattoman yhteistyön perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välille. Tämä helpottaa hoitoon pääsyä ja selkeyttää hallintoa sekä tuo ehkä vähän säästöjä.

Ismo Seivästö (kd.)

Lääkärin työaikaa tulee vapauttaa lääkärintyöhön, hoitajan hoitotyöhön ja tukipalvelut niitä parhaiten osaavalle. Lisätuloja voi hankkia tarvittaessa palvelumaksuja korottamalla, mutta peruspalveluiden tulee edelleen olla matalan asiakasmaksun palveluita, jotta niiden käyttö ei vähene. Lisäksi ennaltaehkäisevillä palveluilla ehkäistään kalliita korjaavia palveluita.

Kimmo Hollmén (kesk.)

0,7-mitoituksen piti ratkaista ongelmat simsalabim yhdellä pienellä asetusmuutoksella. Huolestuttava uutinen oli, kun sairaanhoitajakouluun ei enää ole hakijoita. Kohtuullinen omavastuu ohjaa palvelun käyttöä parhaiten.

Markku Ilus (kd.)

Kohdennetuilla ja saavutettavilla ennaltaehkäisevillä palveluilla pienennämme kalliiden korjaavien ja erikoissairaanhoidon palveluiden tarvetta.

Katri Kapanen (vas.)

Yksi helpoimmista säätökeinoista on tarkistaa asiantuntijoiden ja virkamiesten palkkioiden suuruus. Johdon palkkioihin pitää saada maltillinen katto.

Toni Hongisto (vas.)

Hallintoon menevä raha tulee arvioida tarkemmin, jotta kansalaiset saavat tarvitsemansa palvelun.

Kari Bakker (Liike Nyt)

Töitä tai resursseja ei pitäisi hävittää, vaan ne pitäisi kohdentaa oikein. Matalan kynnyksen paikat luovat turvaa ihmisille ja samalla säästöä. Esimerkiksi ikäihminen pärjää silloin kotonaan pidempään.

Tiina Tuomarila (kesk.)

Kovin huteriksi jäävät yksittäisen ehdokkaan ideat tätä ruutia keksittäessä. Virtaviivaistaminen eli päällekkäisten toimintojen karsiminen on keskeinen väline menojen ja tulojen tasapainottamisessa. Käytännössä tämä merkinnee toimipisteverkoston karsimista – ilman, että lähipalvelut katoavat.

Hannu Hurme (kok.)