Ilmoittaudu Kurkelantien kaavan osalliseksi nyt

0

Kaarinan kaavoitustoimessa on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kurkelantien asemakaavoista, jotta kaavaprosessi saataisiin Kaarinassa käyntiin Paraistenväylän mahdollistamiseksi.

Paraistenväylä on uusi tieyhteys, jota havitellaan Turku–Helsinki-moottoritien ja Paraisten välille. Sitä varten rakennetaan Kaarinassa uusi Kuusistonsalmen ylittävä silta Auvaisbergiin.

Kaavat on jaettu kolmeen erilliseen kaavatyöhön. Omassa kaavassaan käsitellään Turku-Helsinki-moottoritien ja Uudenmaantien välistä Kurkelantietä. Samoin omaksi kaavakseen on lohkaistu Uudenmaantien ja Ahdintien välinen Kurkelantie. Kolmantena on Ahdintien ja Kuusistonsalmen välinen Kurkelantie.

Kaava-alueet ovat enimmäkseen tiealueita, jotka ovat valtion omistamia.

Mikäli Paraistenväylän tulevat tiejärjestelyt vaikuttavat omaan arkeen esimerkiksi siksi, että työmatka kulkee Kurkelantietä pitkin, on mahdollista ilmoittautua kaavan osalliseksi. Osallisilla on mahdollisuus lausua kaavasta mielipiteensä sekä seurata läheltä kaavoituksen etenemistä.

Osalliseksi ilmoittaudutaan sähköpostilla osoitteeseen kaavoitus@kaarina.fi. Osalliseksi voi jo ilmoittautua.