Kaarina alkaa maksaa määräaikaisille opettajille palkkaa myös kesäkuukausilta

0
Essi Hiltunen toimii ensimmäistä kauttaan kaupunginvaltuutettuna. Opettajien kesäpalkkaus on yksi asioista, jonka hän halusi uutena päättäjänä nostaa keskusteluun. Hiltunen työskentelee opettajana Paraisilla.

Kaarinan kaupunki kohentaa mainettaan työnantajana ja maksaa ensi vuodesta alkaen määräaikaisille opettajille palkkaa myös kesäkuukausilta, jolloin koulu on kiinni.

Kesäajan palkkaus koskee ainoastaan niitä määräaikaisia toimia, jotka eivät ole sijaisuuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi uuden vuosiluokan perustamisen vuoksi tarvittava toimi tai vuoden tarve jollekin ryhmälle. Tällaisia työsuhteita on Kaarinassa tällä hetkellä noin 25.

– Määräaikaisten opettajien työsuhde on tähän asti alkanut elokuun puolivälissä ja päättynyt kevätjuhlapäivään. Tällöin opettaja on tehnyt tismalleen saman määrän opetustöitä kuin vaikkapa naapuriluokassa opettava virassa oleva opettaja, mutta saanut palkan vain 9,5 kuukauden ajalta, mikä on suuri epäkohta. Opettajan palkka on jyvitetty koko vuodelle kesäkeskeytyksen takia, jotta palkkaa maksetaan tasaisesti joka kuukaudelta. Pelkän saamatta jääneen palkan lisäksi tämä vaikuttaa muun muassa ikälisien ja eläkkeen kertymiseen, taustoittaa opetusalalla työskentelevä kaupunginvaltuutettu Essi Hiltunen (sd.).

Kunnissa on kesäajan palkkauksen suhteen erilaisia käytäntöjä. Lähikunnista Paimiossa ja Turussa palkkaa maksetaan, Liedossa taas ei. Myös Kaarina on aiemmin maksanut kesäajalta palkkaa, mutta käytännöstä luovuttiin Hiltusen mukaan joitakin vuosia sitten säästösyistä.

SDP:n ryhmä nosti kesäajan palkkauksen esiin kaupunginhallituksen budjettikokouksessa marraskuussa ja esitti 150 000 euron lisäystä budjettiin. Ryhmät hyväksyivät lisäyksen yksimielisesti.

Ei koske sijaisia


Kesäajan palkkaukseen tehty parannus ei koske johtavan rehtorin Emmi Virtasen mukaan niitä määräaikaisia opettajia, jotka työskentelevät esimerkiksi perhe-, opinto- tai vuorotteluvapaan sijaisena.

Vakituisella opettajalla on oikeus jaksottaa virkavapaansa siten, että hän palaa töihin kesän ajaksi ja silloin virassa olijalle maksetaan palkka.

– Samaan aikaan ei voida maksaa palkkaa sijaiselle ja viranhaltijalle, Virtanen selventää.

Asia on herättänyt keskustelua valtakunnallisesti. Kuntalehti (19.5.2021) kirjoitti, että opettajien opetusvelvollisuuksiin perustuva työaikajärjestelmä on poikkeuksellinen. Laskennallista vuosilomaa ei ole mahdollista siirtää esimerkiksi äitiys- ja perhevapaiden vuoksi. Tämän takia perhe- tai hoitovapaalla olevalla opettajalla on oikeus palata töihin kesäkeskeytyksen ajaksi

– Asia on toki moraalinen kysymys, mutta vastuun vierittäminen työntekijälle on väärin. Uskon, että niin kauan kuin käytäntö on lain puitteissa sallittua, sitä myös käytetään. Asiaa pitäisi ennen kaikkea ratkoa työehtosopimuksen näkökulmasta, Hiltunen toteaa.

Helpottaa rekrytointia


Päätös kesäajan palkasta tarkoittaa määräaikaisille opettajille kahden kuukauden palkkaa. Kaarinan kaupungin näkökulmasta se helpottaa opettajien rekrytoimista määräaikaisiin työsuhteisiin. Hiltusen mukaan pätevät ja hyvät opettajat ovat hakeutuneet mieluummin töihin lähikuntiin.

– Suomenkielisiin kouluihin työntekijöitä on löytynyt melko hyvin, mutta ruotsinkielisiin huonommin, koska alueella on ollut tarjolla määräaikaisuuksia kesäpalkankin kera. On selvää, että tämä antaa jatkossa reilumman kuvan Kaarinasta opetusalan työnantajana, mikä on hyvä asia, Virtanen täsmentää.

Kaupunginhallituksen budjettikokouksen yhteydessä päätettiin myös, että Kaarinassa selvitetään kesäkerhojen perustamista pienille koululaisille. Virtasen mukaan opettajien kesäajan palkkaus ja kesäkerhot eivät liity toisiinsa.

Kaarinassa on vuosia sitten järjestetty koululaisille kesätoimintaa Ipanabaana-nimellä. Kerhon ohjaajina toimi kaupungin työntekijöitä, kuten koulunkäynninohjaajia, liikunnanohjaajia ja nuorisotyöntekijöitä, joiden työsuhde olisi katkennut kesäkuukausien ajaksi.