Kaarinan entinen tiemestari sai ehdollista vankeutta lahjakorteista

0

Varsinais-Suomen käräjäoikeus tuomitsi Kaarinan entisen tiemestarin 2,5 kuukauden ehdolliseen vankeuteen lahjusten ottamisesta vastaan.

Kyseinen henkilö ei enää ole Kaarinan kaupungin palveluksessa. Hän irtisanoutui noin vuosi sitten.

Tiemestari oli ottanut vastaan Global Group Finland Oy:n hänelle kotiosoitteeseen lähettämät S-ryhmän lahjakortit, kuten monen muunkin kunnan työntekijät. Myös muissa kunnissa työntekijät ovat saaneet lahjustuomioita GGF:n lahjakorttien vuoksi.

GGF on sittemmin tehnyt konkurssin. Lahjusepäilyt käynnistyivät konkurssipesän asioita selvitettäessä. Yrityksen päätoimiala oli puhdistusaineiden tukkukauppa, mutta se myi myös esimerkiksi pika-asvalttia.

Kaarinan aiempi tiemestari sai tuomion tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta: viranhaltija ei saa ottaa vastaan urakoijilta taloudellista etua. Tekoa ei pidetty kokonaisuutena vähäisenä. ”Menettely on omiaan heikenta↔ma↔a↔n luottamusta viranomaistoiminnan tasapuolisuuteen”, luonnehdittiin käräjäoikeuden päätöksessä.

”Lahjat tulivat yllätyksenä”


Tiemestarin vastuulla oli ollut katujen ja kevyen liikenteen va↔ylien kunnossapitoon sekä liikenteen ohjauslaitteiden ylla↔pitoon liittyvät hankinnat. Hän oli tilannut vuosina 2016–2018 yhteensä 18 kerralla tuotteita GGF:ltä. Jokaisen tilauksen yhteydessä hänelle lähti GGF:ltä myös 300–500 euron arvoisia lahjakortteja.

Yhteensä hän sai lahjakortteja 7 700 euron arvosta. GGF:ltä hän oli ostanut tuotteita kokonaisuudessaan 35 370 eurolla.

Tiemestari tunnusti ottaneensa vastaan lahjakortit mutta kiisti, että kyseessä olisi ollut minkäänasteinen tahallinen menettely. Hänen kertomansa mukaan kun hän oli tehnyt ensimmäiset tilaukset, hänelle oli soitettu GGF Oy:stä ja kysytty, asuuko hän tietyssä osoitteessa. Lahjat olivat tulleet yllätyksenä. Hän ei ollut ymmärtänyt yhteyttä tilausten ja lahjojen välillä eikä hän ollut kertonut kaupungin organisaatiolle lahjoista.

Oikeus linjasi, että tiemestarin olisi pitänyt ymmärtää saaneensa lahjat virka-asemansa vuoksi. Aiemman oikeuskäytännön perusteella lahjuksesta on kyse myös silloin, kun lahjuksella ei ole suoraan vaikutettu johonkin hankintaan: riittää, että lahja on suuren arvonsa vuoksi omiaan vaikuttamaan virkatoimintaan.

Tiemestari oli tilannut GGF:ltä teihin tulleisiin reikiin soraa ja päällysteen korjausmassaa. Niitä oli tarvittu aina kiireellä.

Tuomio ei vielä lainvoimainen


Kaarinan kaupunki vertasi GGF:ltä tehtyjä tilauksia vastaaviin muihin, ja GGF:n tuotteet osoittautuivat yhteensä 17 700 euroa kalliimmaksi kuin niissä. Kaupunki vaati oikeudessa tätä summaa entiseltä tiemestariltaan.

Oikeus kuitenkin katsoi, että kiireessä tilattujen tuotteiden hintaa ei voi jälkikäteen luotettavasti verrata kilpailijoiden vastaaviin. On kuitenkin pääteltävissä, että GGF tavoitteli taloudellista hyötyä vähintäänkin tilaajalahjojen arvon verran.

Tiemestari määrättiin maksamaan Kaarinan kaupungille sille aiheutunut vahinko 6200 euroa, käytännössä lahjakorttien arvo, josta on vähennetty arvonlisävero. Lisäksi hänen täytyy maksaa puolet kaupungin oikeudenkäyntikuluista sekä valtiolle maksuja. Yhteensä hänen maksettavakseen tuli noin kymmenen tuhatta euroa.

Käräjäoikeuden ratkaisuun voi hakea vielä muutosta valittamalla hovioikeuteen tai ennakkopäätösvalituksella korkeimmalta oikeudelta.

Tuomittu oli työskennellyt Kaarinan kaupungin teknisissä palveluissa vuodesta 1985. Tiemestarina hän oli ollut vuodesta 2016.