Kaarinan päiväkodeissa varaudutaan korona-aaltoon – Huoltajilta kysytty mahdollisuutta hoitaa lapset kotona

0

Kaarinan kaupungin varhaiskasvatus lähestyi huoltajia viime viikolla kyselyllä, jossa kartoitettiin perheiden mahdollisuutta hoitaa lapset tarvittaessa kotona. Kaarinassa lapsilla on subjektiivinen oikeus päivähoitoon, mutta koronatartuntojen lisääntyessä on mahdollista, että osa päiväkodeista joudutaan sulkemaan tai toimintaa supistamaan, jos henkilökuntaa ei yksinkertaisesti ole saatavilla.

Kysely on aiheuttanut hämmennystä ja ärtymystä osassa huoltajista, ja se on herättänyt keskustelua sosiaalisessa mediassa.

Miksi tällainen kysely lähetettiin, varhaiskasvatusjohtaja Päivi Kemppainen?

– Vanhemmille lähetettiin varautumispyyntö, jolla haluttiin muistuttaa odotettavissa olevasta tilanteesta, jossa päiväkodeissa ei olisi riittävästi henkilökuntaa hoitamaan kaikkia lapsia. Samassa yhteydessä lähetettiin kysely, jonka avulla pyritään kartoittamaan, kuinka moni lapsi voitaisiin hätätilanteessa hoitaa kotona tai esimerkiksi isovanhempien avulla.

Ovatko henkilökunnan sairastumiset jo aiheuttaneet ongelmia päiväkodeissa?

– Koronan osalta henkilökunnassa on toistaiseksi ollut yksittäisiä sairastumisia. Muitakin sairauksia velloo päiväkodeissa, ja myös henkilökunta sairastuu niihin. Poissaolot aiheuttavat aina ongelmia, koska sijaisia on vaikea saada.

On hyvin tavallista, että yksittäiseen sairauslomaan ei saada ulkopuolista sijaista lainkaan. Sijaistukset on hoidettu yleensä työvuorojärjestelyin ja omien sijaistajien avulla.

Onko mahdollista, että osa päiväkodeista joudutaan sulkemaan väliaikaisesti sairauspoissaolojen takia?

– Jos tulee tilanne, että päiväkodissa ei ole enää yhtään työntekijää hoitamassa lapsia, niin kyllä silloin päiväkoti joudutaan sulkemaan. Se on todella viimesijainen toimenpide, jota pyritään kaikin keinoin välttämään.

Moniko huoltajista pystyy kyselyn mukaan tarvittaessa järjestämään lapsen hoidon jotenkin muuten?

– Kysely sulkeutui vasta maanantaina kello 23.59 (toim. huom. tuloksia ei ollut vielä juttua kirjoittaessa saatavilla). On huomattava, että läheskään kaikki vanhemmat eivät vastaa kyselyyn.

Muuttuneet koronaohjeistukset aiheuttavat tällä hetkellä hämmennystä. Jos lapsi on altistunut, mutta hänellä ei ole oireita, saako hänet tuoda päivähoitoon?

– Oireisena ei pidä mennä varhaiskasvatukseen. Suositus on, että perheessä koronalle altistunut oireeton lapsi menee päivähoitoon vasta, kun sairastuneen perheenjäsenen oireiden alusta on kulunut viisi vuorokautta. Jos mahdollinen altistuminen on tapahtunut päivähoidossa eikä lapsella ole oireita, hän voi mennä päiväkotiin, Kemppainen ohjeistaa.