Kaarinassa käyttöön kaksi alikulkukäytävää

0
Kuvituskuva Kaarina-lehden arkistosta.

Kauselan eritasoliittymän alueelle rakennettu uusi jalankulun ja pyöräilyn väylä ja kaksi alikulkukäytävää otettiin käyttöön viime viikolla.

Kehätien ja Kaarinantien välillä tehdyt parannukset tekevät kävellen ja pyöräillen liikkumisesta Hämeentiellä sekä turvallisempaa että sujuvampaa. Erityisesti Kauselan eritasoliittymän kohdalla kulkeminen Liedon ja Turun keskustan välillä sujuvoituu, kun kevyen liikenteen väylän käyttäjien ei enää tarvitse ylittää Hämeentietä.

Kauselan eritasoliittymän uuden väylän ja alikulkukäytävien lisäksi Hämeentien jalankulun ja pyöräilyn väylää on parannettu kehätieltä Kaarinantielle saakka. Marraskuussa liikenteelle avattu jalankulun ja pyöräilyn väylä on levennetty neljämetriseksi ja se kulkee eri tasossa ajoneuvoliikenteen kanssa. Myös Kaarinantien sekä Littoistenjärventien kohdille on rakennettu alikulkukäytävät.

Hankkeen työt jatkuvat kehätien rakentamisella. Hämeentiellä tehdään viimeistelytöitä tulevan kevään aikana.