Loimitiellä mitattiin nopeuksia  – Toimenpidekynnys ei ylittynyt

0
Loimitiellä mitattiin jonkin verran ylinopeuksia, mutta toimenpidekynnys ei ylittynyt. Arkistokuva Mikael Rydenfelt/TS

Tekniselle lautakunnalle tehtiin aloite Vättilässä sijaitsevan Loimitien liikenneturvallisuuden parantamiseksi esimerkiksi töyssyillä. Aloitteen mukaan 110-tieltä lähtevää Loimitietä pidetään kiihdytyskilpailuratana. Autot, mopot ja moottoripyörät kiihdyttävät valoristeyksestä Viipurintielle, eikä vaaratilanteiltakaan olla vältytty.

Loimitiellä on 40 km/h -rajoitus.

Näillä näkymin kaupunki ei ryhdy toimenpiteisiin Loimitien liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Infrapalvelut teki syksyllä liikennelaskentaa ja laski Loimitielle hidastepisteytyksen. Tulos oli 30/34, eli hidasteille ei pisteytyksen perusteella ole tarvetta.

Loimitien liikennemäärä on tehdyn selvityksen mukaan noin 500 ajoneuvoa vuorokaudessa. Liikenne koostuu pääosin alueen asukkaista, eli katu ei ole yleinen läpikulkureitti. Risteyksessä ei virallisten onnettomuustilastojen mukaan ole tapahtunut poliisin tietoon johtaneita onnettomuuksia. Kesällä 2021 toteutetussa laajassa liikenneturvallisuutta koskevassa asukaskyselyssä ei Loimitielle merkitty yhtään läheltä piti -tilannetta tai liikenneturvallisuuden kehitysehdotusta.

Infrapalvelut teki Loimitiellä nopeusmittauksia kahdesta kohdasta. Toinen mittauspiste oli 110-tieltä tultaessa tasaisella osuudella ennen ylämäkeä ja suojatietä. Mittausten perusteella puolet autoilijoista ajoi alle 36 km/h. 85 prosenttia autoilijoista ajoi alle 52 km/h. Yksittäinen maksiminopeus oli 85 km/h, ja muitakin ylinopeuksia mitattiin.

Toinen mittauspiste oli Jouhikadun kohdalla asuinalueella. Tämän mittauksen perusteella puolet autoilijoista ajoi alle 29 km/h. 85 prosenttia autoilijoista ajoi alle 37 km/h. Yksittäinen maksiminopeus oli 63 km/h. Ylinopeuksia ei tällä mittauspaikalla juurikaan mitattu.