Mielipitei: Eivätkö aluevaalit kiinnosta?

0

Pelottaa, hirvittää, huolestuttaa! Puolet kansasta ilmoittaa aluevaaleista: ei kiinnosta, ei ole merkitystä, en aio äänestää.

Osa ehdokkaista on politiikan ammattilaisia, joita äänestäjien arvellaan äänestävän tunnettuuden, ei niinkään sisällön asiantuntijuuden perusteella. Ehtiikö jokaisella organisaation tasolla toimiva ammattipoliitikko osallistua kaikkien tasojen työskentelyyn? Vaikka kuinka innostunut ja kiinnostunut olisi. Vai hoitaako työt vaalien jälkeen varavaltuutettu? Lisäksi monet ehdokkaat puhuvat aivan muista asioista kuin mistä aluevaltuustot päättävät.

Hyvinvointialueella aluevaltuusto käyttää ylintä päätösvaltaa. Lain mukaan aluevaltuusto päättää laajoista, toiminnan edellytyksiä luovista kokonaisuuksista, kuten strategiasta, talousarviosta ja taloussuunnitelmasta, liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista, varallisuuden hoidon sekä rahoitus- ja sijoitustoiminnan perusteista, maksujen perusteista ja monista muista toiminnan laajaan raamiin kuuluvista asioista. On kaikkea muuta kuin yhdentekevää, millä asiantuntemuksella tuo raami rakennetaan.

Päätöksiä aluevaltuustossa täytyy tehdä nopeasti. Uuteen palvelujärjestelmään siirrytään 1.1.2023. Tämän vuoksi toivoisi, ettei aluevaltuustoissa jouduta poliittiseen kärhämöintiin. Koko soten synnytys on hyvä esimerkki, miten käy.

Henkilökohtaisesti toivon tällä hetkellä, että päättäjissä olisi mahdollisimman paljon entuudestaan sosiaali- ja terveysalaan perehtyneitä, ei ammattikuntansa etuja valvomassa vaan sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoina. Viisaat päätökset edellyttävät syvää toimialan tuntemusta, mitä ei saavuteta käden käänteessä.

Lisäksi on otettava huomioon, ettei lastentaudeiltakaan säästytä näin suuressa muutoksessa. Tarvitaan laajasti perehtyneitä ja tulevaisuuteen katsovia asiantuntijoita. Kokemus poliittisista prosesseista ja niiden luonteesta ei ole pahitteeksi. Työkalun tuntemus helpottaa sen käyttöä.

Menkää äänestämään! Äänestämällä varmistatte myös valitusoikeutenne.

Marja-Helena Salmio