Mielipitei: Loimitie tarvitsee hidasteita

0

Kaarina-lehti uutisoi 19.1., kuinka Loimitiellä on syksyllä mitattu ajoneuvojen nopeuksia. Tien turvallisuuden parantamisesta oli tehty kuntalaisaloite.

Nopeusmittauksia on tehty syksyn mittaan useita ympäri kaupunkia – hyvä niin. Kuntalaisten huoli on otettava tosissaan. Teiden on oltava turvallisia kaikille kulkijoille.

Kaupungilla on käytössä kaksi siirrettävää nopeusnäyttötaulua. Nopeusnäytöt asennetaan aloitteiden ja tarpeiden mukaan paikkoihin, joista halutaan mitattua tietoa ajoneuvojen nopeuksista.

Kaupunki toteaa itsekin nettisivuillaan, että siirrettävät nopeusnäyttötaulut toimivat ajonopeuksia hidastavina laitteina. On hieman ristiriitaista, että samalla kun kaupunki tiedostaa näyttötaulujen sijoittamisen hidastavan ajonopeuksia, se perustaa päätöksentekonsa tieturvallisuuden parantamiseen tauluista saatavaan nopeusdataan.

Hidastetöyssyjä rakennetaan Kaarinassa hidastustoimenpiteiden pisteytyskriteerien mukaisesti. Tekninen lautakunta on hyväksynyt pisteytyskriteeristön vuonna 2007 – liki 15 vuotta sitten – ja vahvistanut hidasteiden rakentamisen toimenpiderajaksi 34 pistettä. Loimitien mittaustulos jäi 30 pisteellään niukasti alle.

Toinen mittauspiste oli Loimitiellä 110-tieltä tultaessa tasaisella osuudella ennen ylämäkeä ja suojatietä. Raportissa todetaan, että puolet autoilijoista ajoi mittauspisteen neljänkympin rajoitusalueella alle 36 km/h. 85 % autoilijoista ajoi alle 52 km/h. 15 prosenttia ajajista kaahasi siis yli 52 kilometrin tuntivauhtia neljänkympin rajoitusalueella. Raportissa todetaan karusti, että osuudella oli ylinopeuksia ja yksittäinen maksiminopeus oli hurjat 85 km/h.

Raportista puuttuu keskeinen maininta siitä, kuinka tämän mittauspisteen välittömässä yhteydessä sijaitsee päiväkoti. Pieniä vipeltäjiä liikkuu alueella päivittäin. Tällä pitäisi olla erityinen painoarvo pisteytyskriteereissä tien turvallisuutta arvioitaessa. Näin suuret nopeudet päiväkodin välittömässä läheisyydessä puoltavat sitä, että Loimitien tarve hidasteille on syytä punnita uudelleen.

Terhi Wirén

kaupunginvaltuutettu (kok.)