Pääkirjoitus: Myötätuuli puhaltaa nuorille naisille

0

Ihmislaji valitsee laumanjohtajikseen isähahmoja, jotka ovat nähneet useita vuosikymmeniä. Valtaosa äänestäjistä haluaa yhteisten asioiden hoitajiksi ja vastuunkantajiksi kokeneita miehiä – mielellään pitkiä. Tämä luonnolliseksi kuviteltu kuvio on viime vaaleissa alkanut horjua.

30–40-vuotiaat naiset ovat nousseet Suomessa nopeasti ja laajasti politiikan kärkeen. Muutos on ollut selvä, äkillinen ja huomattava. Maailmalla on ihmetelty ja ihasteltu esimerkiksi Suomen nykyhallituksen ikä- ja sukupuolijakaumaa.

Ihmismassojen turhautuminen hallituksen koronaratkaisuihin olisi voinut näkyä siinä, että suomalaisten kuherruskuusi nuorten naispäättäjien kanssa olisi päättynyt yhtä nopeasti kuin alkoi ja vastareaktiona aluevaltuustoon olisi äänestetty eniten eläkeikäisiä miehiä. Kaarinalaisista aluevaaliehdokkaista, jotka pääsivät läpi, on kuitenkin helposti pääteltävissä, että näin ei käynyt. Myötätuuli puhaltaa yhä 30–40-vuotiaille naisille.

Ehkä meidän aikamme epävarmuudessa ehdokkaan yli puolen vuodensadan kokemus ei tunnukaan yhtä turvalliselta kuin ennen. Maailma muuttuu niin nopeasti, että moni äänestäjä haluaa päättäjillä olevan tuntuma menneisyyden sijaan tulevaisuudesta ja siitä, mitä se vaatii. Ehkä naiset koetaan miehiä joustavammaksi ottamaan vastaan jatkuvan muutoksen, mene tiedä.

Viisi aluevaltuustoon päässyttä kaarinalaisehdokasta eivät tietenkään päässeet läpi vain siksi, että sattuivat olemaan naisia ja sopivan ikäisiä. Politiikan raadollisuutta kuitenkin on, että kovan osaamisen ja kampanjoinnin lisäksi tarvitaan tuuria ja monen ennakoimattoman palasen loksahtamista yhteen. Valitsematta jääneiden 51 ehdokkaan joukossa on monia, joilla olisi varmasti ollut paljon annettavaa aluevaltuustoon. Kaarina-lehdeltä joka tapauksessa lämmin onnittelu näissä historiallisissa vaaleissa valituiksi tulleille!

Maria Kesti