Uudet asiakasmaksut tulivat voimaan vuoden alussa

0
Terveyskeskusmaksu nousi Kaarinassa 30 sentillä. Arkistokuva

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuihin on tehty pieniä muutoksia, jotka astuivat vuoden alussa voimaan. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi uudet taksat joulukuussa.

Esimerkiksi terveyskeskuskäyntimaksu nousi Kaarinassa 30 sentillä. Aiemmin käynti terveyskeskuslääkärillä maksoi 20,60 euroa ja vuoden alusta lähtien 20,90 euroa. Samoin muun muassa hammaslääkäri- ja suuhygienistikäyntien hintoihin on tehty 10–30 sentin korotuksia.

Käyttämättä ja peruuttamatta jääneestä ajasta joutuu jatkossa maksamaan 51,50 euroa eli 0,70 euroa enemmän kuin aiemmin.

Asiakasmaksuihin tehdyt muutokset ovat kahdensuuntaisia. Kiinteät maksut nousevat pääosin indeksitarkistukseen perustuvana hinnankorotuksena.

Tulosidonnaisissa maksuissa asiakkaalle jäävän käyttövaran nousu pienentää maksuja, elleivät asiakkaan tulot nouse.

Kaarinan kaupunki veloittaa asiakasmaksuja vuosittain yhteensä noin 4,5–5 miljoonaa euroa. Suurin osa tuloista koostuu terveyspalveluiden ja hammashuollon käyntimaksuista, kotihoidon asiakasmaksuista sekä vuodeosaston ja palveluasumisen hoitopäivämaksuista.

Nyt tehtyjen hintamuutosten arvioidaan vaikuttavan tuottoihin melko vähän, joskin hammashoidon tuleminen maksukaton piiriin pienentää asiakasmaksukertymää jonkin verran.