Yleiskaava-arkkitehdin virka halutaan muuttaa kaupunginarkkitehdin viraksi

0

Kaarinan kaupunki joutuu etsimään uuden yleiskaava-arkkitehdin Kaisa Äijön irtisanouduttua tehtävästä. Joulukuussa kokoontuneelle kaupunkikehityslautakunnalle esitettiin, että yleiskaava-arkkitehdin nimike muutetaan samalla kaupunginarkkitehdin viraksi, joka vastaa paremmin työn sisältöä.
Lautakunta myönsi eron Kaisa Äijölle, mutta palautti muilta osin pykälän uudelleen valmisteltavaksi. Palautusta esitti Arto Elo (sd.) ja se hyväksyttiin yksimielisesti.
Lautakunnalle perusteltiin virkanimikkeen muuttamista tehtävänkuvan muuttumisella. Yleiskaava-arkkitehdin tehtävänkuva on ollut laaja: yksinkertaisimmillaan on ohjattu rakennusluvan hakijoita poikkeamis- ja suunnittelutarveharkintaan liittyvissä asioissa ja laajimmillaan valmisteltu strategisesti merkittäviä linjauksia, lausuntoja ja maankäytön ohjelmointia sekä tehty seudullista yhteistyötä.
Tehtävään sisältyy maankäytön ja elinvoiman vastuualueen esimiestehtävät ja kaavoitusyksikön vetovastuu.
Jatkossa työn painopistettä on tarve suunnata yleiskaavan laatimisesta enemmän kaupunkisuunnittelun ja asemakaavoituksen suuntaan. Yhdyskuntarakenteen laajeneminen Turun seudulla Kaarinaan ja lukuisat merkittävät asemakaavoitushankkeet tarvitsevat nykyistä enemmän panostusta.

Yleiskaava-arkkitehdille kuuluneita tehtäviä on tarkoitus siirtää osittain rakennustarkastajille. Kaarinassa otetaan alkuvuonna käyttöön sähköinen luvanhaku, mikä virtaviivaistaa lupakäsittelyä ja sen uskotaan myös vapauttavan tarkastajien työaikaa.