Kaarinan rakennusluvat hoidetaan jatkossa sähköisesti

0
Jatkossa rakennuslupaa haettaessa ei enää tarvitse Kaarinassa täytellä paperilomakkeita. Arkistokuva

Kaarina ottaa käyttöön helmikuun alusta alkaen uuden sähköisen Lupapiste-asiointipalvelun, jonka on tarkoitus tehostaa ja sujuvoittaa rakentamisen lupakäsittelyjä.

Jatkossa kaikki rakentamiseen liittyvät luvat, maisematyöluvat, purkuluvat sekä myös poikkeamis- ja suunnittelutarveluvat haetaan Lupapisteen kautta. Luvanhakijat voivat lähettää rakentamiseen liittyviä neuvontapyyntöjä palvelun kautta ja rakennushankkeet voidaan valmistella alusta loppuun sähköisesti.

Palvelu neuvoo hakijaa lupien tarpeesta ja luvanhakemisen vaatimuksista. Päätöksen jälkeen myös rakentamisen aikainen viranomaisasiointi voidaan hoitaa samassa palvelussa. Palvelussa hakija voi seurata lupien etenemistä ja nähdä muiden osapuolten, kuten viranomaisen, suunnittelijoiden tai muiden hankkeen osapuolten tekemät kommentit ja muutokset reaaliaikaisesti.

Mikäli lupahakemuksia jätetään paperisina, ne digitoidaan ja tallennetaan rakennusvalvonnan suorittamana toimistotyönä sähköisesti käsiteltäväksi Lupapisteessä. Muuntotyöstä peritään taksan mukainen maksu.

Sähköinen asiointipalvelu löytyy osoitteesta lupapiste.fi. Palveluun rekisteröidytään ensimmäisellä kerralla pankkitunnusten tai mobiilivarmenteen avulla. Palvelun toimittaja on Cloudpermit Oy.