Lemon vesiosuuskuntaa kaupataan Kaarinan kaupungille – Osakkaiden vesimaksut alenevat

0
Arkistokuva vesi- ja viemäriputkien rakennustöistä.

Kaarinan tekninen lautakunta saa tulevana tiistaina (1.3.) päätettäväkseen, ostaako kaupunki Lemon vesiosuuskunnan verkoston ja asiakkuudet.

Lemon vesiosuuskunta ja kaupunki sopivat alun perin, että osuuskunta varautuu Lemunniemen tulevaan asuinrakentamiseen. Vesiosuuskunta onkin ylimitoittanut kaupungin runkoverkosta lähtevät puhtaan- ja jäteveden linjat niin, että ne pystyvät palvelemaan tulevaa, nykyistä suurempaa käyttäjämäärää.

Kaupunki on lähiaikoina kaavoittamassa alueelle runsaasti uusia asuntoja.

Lemon vesiosuuskunnassa liittymämyyntiä ja samalla tulojen kertymistä on hidastanut huomattavasti uusien rakennuslupien saannin hankaluus toistaiseksi asemakaavoittamattomalle alueelle.

“Lemunniemen kasvavan asumisen olisi periaatteessa mahdollista tukeutua vesiosuuskuntaan myös jatkossa. Käytännössä huomattavan uudisasutuksen on kuitenkin perusteltua saada asiakkuus suoraan kaupungin vesilaitokseen. Tätä ajatusta tukee myös yleinen linja, jonka mukaan kaupungin vesihuoltolaitoksen toiminta-alue laajenee automaattisesti uusille asemakaava-alueille”, lautakunnan pohjaehdotuksessa perustellaan kauppaa.

Kaupunki ja osuuskunta ovat alun perin sopineet, että kaupunki ottaa myöhemmin velattoman verkoston vastaan korvauksetta. Velkaa on yhä jäljellä, mutta teknisen johtajan Jyrki Haapasaaren pohjaehdotuksessa esitetään, että kaupunki hankkii jo verkoston ja asiakkuudet ja maksaa niistä 100 000 euroa. Kauppasumma vastaa kaupungin jäljellä olevaa takaussummaa osuuskunnan verkoston rakentamisen pankkilainasta.

Tätä ratkaisua esitetään siksi, että vesihuollon toteuttamisratkaisu tulee olla sovittuna ennen kaavoituksen käynnistämistä, koska asia kirjataan kaupungin ja maanomistajien väliseen maankäyttösopimukseen.

Osuuskunnalle jäisi edelleen jätevesipumppaamot ja tonttihaarat.

Vesiosuuskunta käsittelee kauppaa hallituksensa kokouksessa 3.3. Lopullisen päätöksen tekee Kaarinan kaupungin puolella valtuusto. Vesiosuuskunnan verkoston ja asiakkuuksien ostoon oli varauduttu kaupungin kuluvan vuoden budjetissa.

Lemon vesiosuuskunnan asukkaat ovat maksaneet vesi- ja viemärihuollostaan korkeampaa hintaa kuin suoraan kaupungin vesihuollon piirissä olevat. Jatkossa Lemon vesiosuuskunnan osakkaat siirtyisivät suoraan kaupungin vesihuollon piiriin ja samalla heidän vesi- ja viemärimaksunsa alenee.

Kaarinassa on kymmenkunta vesiosuuskuntaa. Muissa vesiosuuskunnissa voi herätä nyt kysymyksiä siitä, saako Lemon vesiosuuskunta enemmän etua kuin muut.

– Muita vesiosuuskuntia ei voi kuitenkaan verrata Lemon vesiosuuskuntaan, toteaa Haapasaari Kaarina-lehdelle.

– Lemunniemellä osuuskunta on yhteisellä sopimuksella yli-investoinut verkostoonsa ja kaupunki on tuomassa sinne huomattavaa asutusta kaavoituksella. Jos jokin muu osuuskunta olisi vastaavassa asemassa, silloin vastaava vaihtoehto olisi tietenkin pöydällä.

Lemon vesiosuuskunta toimii Lemunniemellä, käytännössä Ala-Lemussa ja Torppalassa. Osuuskunta on perustettu vuonna 2012 ja verkosto rakennettu vuonna 2014.

Haja-asutusalueiden vesihuoltoa on Suomessa huolehdittu pitkään vesiosuuskunnilla, jotka ovat vetäneet haja-asutusalueiden putket osaksi kaupungin vesihuolto- ja viemäriverkostoa. Kunnat ovat yleensä taanneet osuuskuntien lainat.

Lue lisää kaupasta

  • Kauppahinnan lisäksi kaupungille siirtyisi vastuu osakkaiden osuuskunnalle maksamista liittymämaksuista, yhteensä noin 450 000 euron arvosta. Mikäli siis jotkut osakkaat haluavat erota osuuskunnasta esimerkiksi siksi, että kiinteistö poistuu asumiskäytöstä, kaupungin tulee palauttaa heille heidän maksamansa noin 10 000 euron suuruinen liittymismaksu. Käytännössä tällaisia palautuksia on vain harvoin, mutta kaupungin on varauduttava niihin.
  • Mikäli kauppa toteutuu, osuuskunnan ja kaupungin välisistä alkuperäisistä sopimusehdoista joudutaan poikkeamaan. Kaupungin ja osuuskunnan sopimusneuvotteluissa on avustanut Laki ja Vesi Oy Turku.
  • Yhtenä vaihtoehtona on, että kaupunki ei lunastakaan vesiosuuskunnan verkostoa itselleen vaan vetää uusille asuinalueille rinnakkaisputket. Tämä on kuitenkin kalliimpi ja kokonaisuuden kannalta huonompi ratkaisu.
  • Lisäksi vaihtoehtona on, että kaupunki vuokraa osuuskunnan putkistot. Pohjaehdotuksen mukaan verkoston ja asiakkuuksien ostaminen olisi kuitenkin oikeus- ja vastuukysymysten kannalta selkeämpi.
  • Lemon vesiosuuskunnalla on nykyään 54 osakasta. Verkoston rakentaminen maksoi noin 500 000 euroa, ja pankkilainaa on jäljellä 117 500 euroa.