Maksaisitko enemmän jätehuollosta ja mikä innostaa kierrättämään?

0

Olisitko valmis maksamaan nykyistä korkeampia jätemaksuja, jos saisit enemmän jätehuoltopalveluita, kuten lisää jätteiden keräyspaikkoja? Mikä innostaisi sinua kierrättämään enemmän? Pitäisikö Lounais-Suomen Jätehuollon olla aktiivinen tavaroiden korjauspalveluiden parantamisessa? Mikä on itsellesi suurin haaste jätteen määrän vähentämisessä? Mistä jäteasioista kaipaat lisää neuvontaa?

Näihin kysymyksiin pääsee vastaamaan LSJH:n jätekyselyssä, joka on auki verkossa helmikuun loppuun asti. Samalla saa vaikuttaa siihen, miten jätteiden keräystä jatkossa tällä seudulla kehitetään ja mihin panostetaan tai ei panostetta.

Käytännössä vastauksia käytetään kuntien yhteisen jätehuoltopoliittisen ohjelman päivittämisessä vuosille 2023–2028. Lounais-Suomen Jätehuolto vastaa Kaarinan ja 17 muun lounaissuomalaisen kunnan jätehuollosta.

Kysely on suunnattu sekä vakituisille että vapaa-ajan asukkaille.

Kysely löytyy täältä. Sivustolla näkyy myös, mitä muut ovat vastanneet.