Sofia Virta havittelee mielenterveysambulanssia koko Suomeen

0
Sofia Virta.

Kaarinalainen vihreiden kansanedustaja Sofia Virta teki viime viikolla eduskunnassa kirjallisen kysymyksen mielenterveysambulanssin ottamiseksi käyttöön Suomessa. Psykiatrisen ambulanssin olisi tarkoitus tarjota apua akuutteihin mielenterveysongelmiin, itsetuhoisuuteen sekä tilanteisiin, joissa potilas tai hänen läheisensä ovat vaarassa.

Liikkuvien mielenterveyspalvelujen toimintamalleja on luotu Suomessa kirjavasti, ja Virta haluaa saada toimintamallin kattavasti koko valtakuntaan.

– Matalan kynnyksen liikkuva palvelu mahdollistaisi sen, että yhä useampi mielenterveyden ongelmista kärsivä saisi tarvitsemansa avun oikeaan aikaan, perustelee Virta.

Kysymyksen valmisteluun osallistui myös sosiaalityön erityisosaaja Familia Raittola. Ministeriö antaa vastauksen kysymykseen parin viikon sisällä.

Sofia Virta, mistä idea heräsi?

Mielenterveysongelmat ovat Suomessa yleinen ensihoidon kohtaama tehtäväryhmä. Ensihoito tai poliisi on se taho, joka kohtaa esimerkiksi psykoottisen henkilön, itsemurhaa yrittävän tai henkilön, joka on psyykkisen voinnin vuoksi vaaraksi muille. Liikkuvilla psykiatrisilla palveluilla saataisiin kohdennettua palveluita paremmin, tuotua oikeat ammattilaiset paikalle ja selkeytettyä viranomaisten työnjakoa. Lisäksi potilaan koti on hoitolaitosta parempi paikka tehdä hänestä psykiatrinen arvio. Myös hätäkeskuksen ja päivystyksen kuormitus vähenisi.

Mielenterveyspalveluissa ei ole tällä hetkellä riittävästi resurssia eivätkä palvelut pelaa riittävästi yhteen. Vuonna 2020 kaikkiaan 717 ihmistä voi psyykkisesti niin huonosti, että koki ainoaksi vaihtoehdoksi oman elämänsä päättämisen. Osa heistä oli vasta alaikäisiä, lapsia ja nuoria. On siis aivan selvää, että mielenterveyspalvelut ovat pettäneet.

Miten mielenterveysambulanssi on tarkoitus rahoittaa?

Mielenterveyspalveluiden vaikuttavuutta on kyettävä lisäämään: samalla rahalla on saatava parempia tuloksia. Kun ongelmiin puututaan ajoissa, myös terveydenhuollon kustannuksissa säästetään.

Pilottihankkeella saataisiin kerättyä näyttöä toiminnan vaikuttavuudesta. Pilottiprojekti tulisi kyetä organisoimaan jo olemassa olevalla rahalla, eli psykiatrinen ambulanssi korvaisi jotain muuta toimintaa. Lisäksi ambulanssi kannattaisi integroida johonkin jo olemassa olevaan liikkuvaan yksikköön.

Turussa pilotoitiin lasten mielenterveysambulanssia kymmenisen vuotta sitten. Hankkeella saatiin säästöjä, ja lastensuojelun kustannukset vähenivät.

Yli puolet työkyvyttömyyseläkkeistä on mielenterveysperustaisia. Mielenterveyspalveluista huolehtimalla vaikutamme siihen, miten moni tässä maassa kykenee tekemään työtä ja rahoittamaan yhteistä kassaa.

Miten seulottaisiin asiakkaat? Riskinä on esimerkiksi päihtyneiden tekemät ilkivaltaiset hälytykset.

Tämä on ensihoidon arkipäivää jo nyt, ja se tulee todennäköisesti olemaan niin jatkossakin, myös mielenterveysambulanssissa.

Hienoa olisi, jos liikkuvilla palveluilla kyettäisiin järjestämään apua myös päihdeongelmiin, joissa kynnys hoitoon hakeutumiseen on usein korkea.

Jos tähän ei tartuta eduskunnassa, kannattaako mielenterveysambulanssi hankkia hyvinvointialueelle, joka jatkossa vastaa kuntien sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista?

Hyvinvointialue voi ehdottomasti lähteä edistämään asiaa. Ainakin osaltani pyrin edistämään tätä Varsinais-Suomessa. Tulemme joka tapauksessa tarvitsemaan lisää erilaisia liikkuvia palveluita, jotta saamme turvattua sosiaali- ja terveyspalvelut jokaiselle asuinpaikasta riippumatta.