Vintissä ei tuomita ketään – Korona-aika on lisännyt päihdeongelmia Kaarinassa

0
– Nykyään ihmiset uskaltavat hakeutua helpommin päihdehoitoon. Riippuvuussairaudet ymmärretään sairaukseksi muiden joukossa, kertovat Merja Koivulehto-Silmunen, Elisa Suomi ja Maija Hannula. Myös Totti osallistui keskusteluun.

Moni viettää alkuvuonna nenänvalkaisukuukauden eli jättää kuukaudeksi alkoholin ja muut päihteet kokonaan syrjään.

Jos tipaton tammikuu tuntui vaikealta, kannattaa pysähtyä miettimään omaa ja läheisten päihteidenkäyttöä. Pitäisikö juomista vähentää tai lopettaa se kokonaan?

Päihdeongelmat ovat työntekijöiden kokeman mukaan lisääntyneet merkittävästi Kaarinassa.

– Korona-ajan yksinäisyys ja etätyö on mahdollistanut tissuttelua ja tuottanut ylimääräistä ahdistusta, osastonhoitaja Maija Hannula Kaarinan terveyskeskuksesta sanoittaa.

Jos alkoholista tai muista päihteistä luopuminen on vaikeaa omin päin, Kaarinassa apua saa Vintiltä. Vintti on kaupungin päihde- ja mielenterveysyksikkö, joka löytyy Kaarinan pääterveysasemalta.

Kun ryhdistäytyminen ei auta


Vintille kavutaan rakennuksen ylimpään kerrokseen, kuinkas muutenkaan.

Oven avautuessa vastassa on musta kuono ja ystävälliset ruskeat silmät. Vierestä löytyy pilkullinen kuono ja lisää hännänheilutusta.

Sairaanhoitaja Merja Koivulehto-Silmunen tulee kutsumaan karvaisia vastaanottajia pois.

– He ovat Totti ja Roosa, terapia-avustajat, hän kertoo.

Istuudumme nojatuoleihin hänen, Maija Hannulan ja sairaanhoitaja Elisa Suomen kanssa. Dalmatiankoira Roosalla on töitä muualla, Totti laskeutuu jalkoihimme makuulle ja sulkee uneliaasti silmänsä.

– Päihdepotilaan kohtaaminen on Vintillä lempeää ja normalisoivaa. Emme ole ketään tuomitsemassa ja arvostelemassa. Täällä keskustellaan, mihin asiakas toivoo muutosta, ja tuemme tavoitteisiin pääsemisessä, Suomi kertoo.

Joskus edessä on pitkä prosessi. Ensimmäisillä askeleilla muutos ei aina näy ulospäin, mutta kyseessä on silti askeleet kohti parempaa.

Omaisilla saattaa olla päihdehoidosta toisenlaiset odotukset. Ajatellaan esimerkiksi, että nyt ihminen, jolla on päihdeongelma, istutetaan tuoliin nuhdeltavaksi ja asiantuntijat ratkaisevat hänen ongelmansa.

– Tai omaisten mielestä päihdeongelmaisen pitää vain ryhdistäytyä, kuin kyseessä olisi luonteen heikkous eikä riippuvuussairaus, Koivulehto-Silmunen miettii.

– Todellisuudessa riippuvuussairaus on kemiallinen riippuvuus eikä osoitus ihmisen selkärangattomuudesta, Suomi lisää.

Ennen kaikkea ihmisen täytyy itse haluta muuttua, jotta päihdehoidosta olisi apua.

Lähetteitä ei tarvita


Vinttiin voi hakeutua ilman lähetteitä, ja Vintillä selvitetään, mikä hoitopolku olisi kullekin paras.

Monet asiakkaat saavat apua esimerkiksi AA- ja NA-kerhoista tai A-klinikalta, joista ensin mainitut perustuvat vapaaehtoistoimintaan ja jälkimmäinen on yritys. Näille tahoille on mahdollista hakeutua omin päin, mutta jos kaupungin on tarkoitus toimia maksumiehenä, Vintissä arvioidaan hoidon tarve ensin.

Lisäksi Vintistä saa valvottua antabus-hoitoa, opioidikorvaushoitoa ja muuta lääkkeellistä tukea päihteistä eroon pääsemiseen.

– Ja korva-akupunktiota, vinkkaa Maija Hannula.

– Se on edullinen ja lääkkeetön hoitomuoto, jolla simuloidaan kehon hermoja. Suurin osa sen kokeilijoista on kokenut hyötyvänsä.

Tehokas apukeino on myös vertaistuki, jota tarjoavat sekä vapaaehtoistoimijat että päihdehoitoyritykset.

Katkoja eli vieroitushoito-osastoja on esimerkiksi A-klinikalla ja Suveralla. Myös Kaarinan terveyskeskussairaalassa voidaan toteuttaa alkoholikatkaisuhoitoa. Katkohoidossa varmistetaan, että esimerkiksi vieroitusoireiden rytmihäiriöt eivät koidu kohtaloksi eikä aivoihin tule vaurioita.

Totti kuorsaa kuuluvasti lattialla.

Kaarinalaisten ongelmana alkoholi ja lääkkeet


Useimmat Vintin päihdeasiakkaat kipuilevat alkoholin tai lääkkeiden väärinkäytön kanssa. Lisäksi Vintin kautta annetaan tai ohjataan apua myös huume- ja peliriippuvaisille.

Yleensä ihminen itse hakeutuu päihdehoitoon. Osa tulee asiakkaaksi muiden ohjaamana, kuten työterveyshuollon, lastensuojelun tai poliisin. Näihin kuuluvat erityisesti nuoret.

– He eivät silloin ole täysillä mukana. Toisaalta perheen tuki tuo paljon kantavuutta heidän hoitoonsa, miettii Merja Koivulehto-Silmunen.

– Ja asenteet ovat muuttuneet. Nuori saattaa sanoa, että en käytä päihteitä, minähän poltan vain kannabista. Sama nuori voi suhtautua alkoholiin hyvin kielteisesti. Tämä ilmiö on lisääntynyt, kommentoi Maija Hannula.

Katkon tyypillisin asiakas on kuitenkin yksinäinen ikäihminen.

Mikäli päihteistä haluaa yrittää eroon yksikseen, verkosta osoitteesta mielenterveystalo.fi löytyy omahoito-ohjelma päihteiden hallintaan.

Psykiatria ei saatu, mutta hoitoon pääsee nyt helpommin kuin ennen


Kaarinan mielenterveys- ja päihdeyksikkö Vintillä on pitkään ollut resurssipulaa. Mikähän tilanne on nyt?

– No nyt näyttää valoisalta, iloitsee osastonhoitaja Maija Hannula.

– Emme saaneet yrityksistä huolimatta rekrytoitua psykiatria, joten meidän täytyi miettiä, miten voisimme antaa näitä palveluita toisin. Vuoden aikana olemme kääntäneet Vintin toiminnan hoitajavetoiseksi. Olemme lisänneet hoitajien määrää, ja toivomme, että avun piiriin pääsisi nyt helpommin.

Lisäksi Vintillä toimii esimerkiksi terveyskeskuksen avopuolen lääkäreitä, jotka ovat perehtyneet mielenterveys- ja päihdeasioihin.

Asiakkaan hoitopolusta päätetään moniammatillisessa tiimissä yhdessä asiakkaan kanssa.