Ympärivuorokautiseen hoitoonpääsi Kaarinassa kahdessa viikossa

0
Selvityksessä esitettiin lukuisia syitä siihen, miksi vanhukset eivät ulkoile.

Keskimääräinen odotusaika ympärivuorokautiseen hoitoon pääsemiseksi on Kaarinassa lyhentynyt selvästi korona-aikana.

Viime vuonna ympärivuorokautiseen hoitoon pääsemistä joutui Kaarinassa odottamaan keskimäärin 17 päivää.

Vuonna 2020 keskimääräinen odotusaika oli 20 päivää ja vuonna 2019 peräti 50 päivää.

Sen sijaan omaishoidossa keskimääräinen odotusaika on jopa hieman pidentynyt. Viime vuonna omaishoidon päätöstä joutui Kaarinassa odottamaan keskimäärin 38 päivää, vuonna 2020 25 päivää ja vuonna 2019 20 päivää. Pisimmillään keskimääräinen odotusaika oli vuonna 2016, jolloin odotusaikaa oli 48 päivää.

Vanhuspalvelulain mukaan kunnan on julkaistava ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Odotusajalla tarkoitetaan sitä keskimääräistä aikaa, joka on kulunut hakemuksen jättämisestä siihen, kun iäkäs henkilö on tosiasiallisesti saanut hakemansa palvelut eli hän on saanut myönteisen päätöksen.