Ala-Lemun niemen kaavasta päätetään huomenna: tulossa 220 uutta asuntoa

0
Pääasiassa uudisrakennuksia on tulossa nykyisille pelloille ja metsät jäävät lähivirkistysalueiksi. Kartan lähde: Kaarinan kaupunki.

Kaarinan kaupunkikehityslautakunta saahuomennakeskiviikkona päätettäväkseen Ala-Lemun niemen asemakaavan, jonka tavoitteena on mahdollistaa 220 uutta omakoti- ja rivitaloasuntoa Lemunniemelle. Uusia asukkaita havitellaan 500–550.

Alue sijaitsee Ala-Lemun kartanon tontin länsipuolella, Lemunniementien, Lemuntien ja vanhan mattotehtaan yhteydessä.

Kaava on odotellut keskeneräisenä vuodesta 2016, sillä kaupungin ja maanomistajien välisiä maankäyttösopimuksia ei ole saatu valmiiksi. Sopimusten solmiminen on viivästynyt vesihuollon avointen kysymysten vuoksi. Nyt alueen vesihuollosta vastannut Lemon vesiosuuskunta myydään kaupungille, ja lautakunta voi nuijia samassa kokouksessa myös maankäyttösopimukset valmiiksi.

Noin 40 hehtaarin kokoisen alueen omistajina on Turun kaupunki sekä yksityisiä maanomistajia.

Muistutuksissa toivottiin väljyyttä


Kaavaa on vuosien mittaan muokattu useaan otteeseen, ja viimeksi kaavaehdotus oli nähtävillä vuonna 2019. Siitä tuli silloin kolme muistutusta.

Yhdessä huomautuksessa toivottiin väljempää rakentamista, mutta kaupunki katsoi, että osayleiskaavan mukainen väljyys riittää eikä vielä väljempi kannata taloudellisesti.

Samassa huomautuksessa esitettiin myös, että alueen nimistössä huomioitaisiin Lemun taistelu, mutta kaupunki piti ehdotettuja nimiä liian pitkinä ja vaikeina.

Yhdessä muistutuksessa toivottiin, että vanhan mattotehtaan tontilla voisi rakentaa enemmän rinteeseen, mutta kaavoittaja totesi, että rinteessä on suojeltavaa luontoa eikä rakennettavaa aluetta voi siksi suurentaa.

Lemunniemen tienhoitokunta toivoi, että koko Lemunniementie tulisi kaupungin tieosuudeksi, jolloin kaupunki vastaisi sen talvikunnossapidosta. Nyt tien päähän jää kuusi kiinteistöä, joiden on vastattava talvikunnossapidosta itse, eivätkä ne kiinnosta alan yrittäjiä. Kaavoittaja ei kuitenkaan suostunut tähän, sillä kaava-alueen maanomistajat olisivat joutuneet maksamaan lunastettavan katualueen, jonka kiinteistöjä ei nyt kaavoitettu.

Loppusuoralla


Mikäli kaupunkikehityslautakunta hyväksyy kaavan ja maankäyttösopimukset, sen valmistuminen odottaa enää kaupunginhallituksen ja -valtuuston nuijankopautuksia.

Kaarinassa kaavoitetaan parhaillaan Lemunniemellä myös toista, Ala-Lemun kartanon pihapiiriin tulevaa aluetta.