Ilmastonmuutos huolestuttaa valtuutettuja, mutta ymmärrys puuttuu – Ramzi El Geneidy teki kandityönsä Kaarinasta

0
Ramzi El Geneidy on ollut kolmena kesänä kesätyöntekijänä Kaarinan kaupungilla. Kuva on Nuuksiosta.

Osa Kaarinan kaupunginvaltuutetuista ja virkamiehistä kokee, ettei kaupunki tee riittävästi asioita ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Kaarinan uudessa ilmasto-ohjelmassa vaaditaan paljon ilmastotekoja kuntalaisilta, mutta ohjelma ei tarjoa riittävästi konkreettisia tekoja kunnan puolesta.

Tämä selviää Aalto-yliopistossa energia- ja ympäristötekniikkaa opiskelevan Ramzi El Geneidyn kandidaatintutkielmasta, jonka hän teki viime kesänä Kaarinan kaupungille. El Geneidy tutki kandityössään poliittista päätöksentekoa ja kansalaisosallistumista nykyisessä energiamurroksessa. Hän haastatteli tutkielmaansa kolmea virkamiestä ja kahdeksaa valtuutettua. Haastatelluista politiikoista kolme edusti vihreitä ja kaksi SDP:tä. Kokoomuksesta, RKP:stä ja kristillisdemokraateista oli kustakin yksi haastateltava.

– Tutkimuksessa havaittiin, että Kaarinassa esiintyy taloudellista epätasa-arvoa energiamurrokseen liittyen. Kaupungin ilmasto-ohjelmassa painotetaan julkisen liikenteen käyttöä sekä sähköautoja, mutta Kaarinassa useimpien kuntalaisten ei ole kannattavaa käyttää julkista liikennettä. Julkiseen liikenteeseen liittyvissä keskusteluissa kunnan päättäjät olivat yleensä samaa mieltä, El Geneidy kertoo tuloksista.

– Yllätyin myös siitä, että kunta ja poliitikot eivät tuntuneet saavan kauheasti palautetta tekemästään työstä. Tämä liittyy suurempaan ongelmaan kansalaisosallistumisesta, josta monet valtuutetut olivat huolissaan. Kansalaisosallistuminen projekteihin on ollut usein huonoa. Tämä saattaa johtua monesta tekijästä: joko kansalaisilla ei ole kiinnostusta tai aikaa tai sitten kunta ei tarjoa riittäviä eväitä osallistumiseen, hän jatkaa.

Suurin osa haastateltavista oli huolissaan ilmastonmuutoksesta, mutta osa koki, etteivät valtuutetut saa riittävästi tietoa päätöksenteon tueksi.

”Kunnallispolitiikassa huono puoli on se, ettei päätöksentekijöillä ole kaikkia faktoja. Ei ole yksinkertaisesti aikaa perehtyä kaikkiin aiheisiin”, eräs tutkimushaastateltava totesi.

Eräs haastelluista päättäjistä toivoi, että lautakunnille esiteltäisiin useita vaihtoehtoja yhden päätösehdotuksen sijaan. Tällöin päättäjät voisivat käydä paremmin keskustelua eri vaihtoehdoista.

Kesätöissä Kaarinassa


Kandityö on laajuudeltaan suppeampi kuin maisteritutkinnon lopputyö eli pro gradu, eikä siitä voi tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä. El Geneidy arvelee sen kuitenkin antavan yleiskuvan energiamurrokseen ja päätöksentekoon liittyvistä piirteistä ja ongelmista Kaarinassa.

Kandityön ohjaajana toimi Tiia Sahrakorpi , joka tekee valtakunnallista, Suomen Akatemian rahoittamaa tutkimusprojektia energiamurroksesta.

El Geneidy on turkulainen, mutta hän on ollut kolmena kesänä kesätöissä Kaarinan kaupungilla kunnossapidon tehtävissä. Tällä hetkellä hän asuu Espoossa. Kandityö on kokonaisuudessaan luettavissa Aalto-yliopiston kirjastossa Harald Herlinin oppimiskeskuksessa.