Irtisanoutuneet sote-työntekijät: Kaarinassa on liian suuri työkuorma mutta hyvä työyhteisö

0

Miksi sosiaali- ja terveyspalveluiden työntekijöitä on irtisanoutunut Kaarinassa työstään? Yleisimpiä syitä ovat eläköityminen ja muutto perheen vuoksi toiselle paikkakunnalle, mutta työntekijät ovat nimenneet lähtönsä syiksi myös liian suuren työkuormituksen Kaarinassa, tyytymättömyyden työyhteisöön sekä yleisen tyytymättömyyden sote-alaan yhteiskunnassa.

Toisaalta irtisanoutumisen taustatekijöinä ovat Kaarinassa olleet myös hakeutuminen ylemmäs uraportaikolla sekä työntekijän markkinat: mahdollisuus päästä samoihin töihin paremmalla palkalla tai helpompiin töihin samalla palkalla.

Näin kerrottiin Kaarinan sosiaali- ja terveyslautakunnalle vastauksena sosiaalidemokraattien valtuustoryhmän tekemään selvityspyyntöön.

Määrä sama kuin ennenkin


Irtisanoutuneilta sote-työntekijöiltä on tullut myös kehuja. He ovat kiittäneet Kaarinassa hyvästä työyhteisöstä, lähiesimiehen tuesta, joustavasta työnantajasta, ketteryydestä ja kehitysmyönteisyydestä sekä työterveyshuollosta.

Kaarinassa irtisanoutui 9 % vakituisesta sote-henkilöstöstä ensimmäisenä koronavuonna eli vuonna 2020 sekä 5 % vuonna 2021.

– Luvut eivät ole poikkeuksellisen suuria. Vuosi 2020 erottuu muista vuosista ihan koko kaupungin tasolla, mutta vuosi 2021 oli paluu aiempien vuosien tasolle. Vaihtuvuutta on ja tuleekin olla, toteaa Kaarinan sosiaali- ja terveysjohtaja Mikko Pakarinen Kaarina-lehdelle.

Koko kaupungin työntekijäkaartista irtisanoutui 11 % vuonna 2020 ja 9 % vuonna 2021. Toisin sanoen sote-alalta irtisanoutui vähemmän työntekijöitä kuin keskimäärin Kaarinassa. Henkilöstöjohtaja Maija Hanhialan mukaan luvut ovat yleisesti linjassa aiempien vuosien kanssa.

Kasvava Kaarina tuo painetta


Koronaepidemian vuoksi sote-henkilöstö on ollut lujilla sekä Kaarinassa että valtakunnallisesti. Lisäksi Kaarinassa lisäpainetta tuo väkimäärän nopea kasvu, minkä vuoksi sosiaali- ja terveyspalveluille on erittäin paljon kysyntää. Tänä keväänä painetta on ollut erityisesti siksi, että suuri osa henkilöstöstä on poissa eikä sijaisia ole yrityksistä huolimatta saatu rekrytoitua tarpeeksi.

Kaarina on lautakunnalle annetun selvityksen mukaan kilpailukykyinen työnantaja muihin Varsinais-Suomen kuntiin verrattuna. Kaarinalla on myös ollut koronapandemian ajan käytössä korotettu hälytysraha sekä vuonna 2021 korotettu kannustuspalkkio. Lisäksi kaupungilla on useita Mieli työssä -hankkeen ja uimahallin maksuttoman käytön kaltaisia palveluita, joilla tuetaan työntekijöiden jaksamista. Globaalia pandeamiaa tai koko maan sote-työntekijäpulaa niillä ei kuitenkaan saada ratkottua.