Kaarinan nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluavustusten hakuaika nyt

0

Kaarinan kaupunki jakaa vuosittain rahallista tukea kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoiminnalle sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävään toimintaan. Lisäksi soveltavaan liikuntaan on mahdollista saada starttirahaa.

Hakuaika on juuri nyt meneillään, ja se päättyy maaliskuun lopussa. Sähköiset hakulomakkeet löytyvät Kaarinan kaupungin verkkosivuilta.

Yhdistyksen kotipaikan tai toiminnan on oltava Kaarinassa. Jälkikäteen on annettava selvitys avustuksen käyttämisestä.

Urheiluseurojen toiminta-avustuksissa pääpaino on lasta ja nuorten toiminnassa. Nuorisoavustuksissa nuoriksi katsotaan alle 29-vuotiaat. Kulttuuriavustuksissa painotetaan esimerkiksi kaarinalaisen kulttuurielämän rikastuttamista. Uskonnollista toimintaa kaupunki ei tue.

Kulttuuriprojekteihin on myös saatavissa kertaluonteista projektiavustusta, jota voi hakea läpi vuoden.

Avustushakemuksiin on liitettävä tuorein toimintasuunnitelma, talousarvio, edellisen vuoden toimintakertomus sekä tilinpäätös, tase ja toiminnantarkastuskertomus.