Lemon vesiosuuskunnan kauppa nuijankopautuksella läpi

0

Lemon vesiosuuskunnan kauppa ei herättänyt Kaarinan lopullisessa päättävässä elimessä eli valtuustossa keskustelua tai äänestyksiä. Kaupunki ostaa osuuskunnan verkoston ja asiakkuudet ja maksaa niistä 100 000 euroa, suurin piirtein sen verran kuin Lemon osuuskunnalla on jäljellä kaupungin takaamaa lainaa.

Kauppaan on ryhdytty siksi, että kaupunki on kaavoittamassa Lemunniemelle merkittävästi uutta asutusta, jonka vesihuollosta kaupungin pitää vastata. Osuuskunnalle jää edelleen jätevesipumppaamot ja tonttihaarat.

Myös Lemon vesiosuuskunnan hallitus on hyväksynyt kaupan, tosin sillä ehdolla, että kaupasta ei aiheudu osuuskunnalle kohtuutonta verorasitusta.