Saako Kaarinan seurakunnasta papin samaa sukupuolta olevien avioliitolle?

0
Kaarinan kirkko. Arkistokuva.

Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvosto päätti viime viikolla avata Kaarinan kirkkotilat samaa sukupuolta olevien parien vihkimisille ja avioliittojen siunaamisille. Jatkossa mies- ja naisparit voivat mennä naimisiin esimerkiksi Kuusiston kirkossa, joka on suosittu vihkikirkko.

Kaarinan seurakunta päätyi linjaamaan tilojen sukupuolineutraalista käytöstä sen myötä, että muutamiin muihin Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän seurakuntiin oli tullut pyyntöjä käyttää kirkkotiloja sateenkaariparien vihkimiseen.

– Kaarinan seurakunnalle ei tällaista pyyntöä ole suoraan tullut, mutta ajattelin, että kun asia on nyt muissa seurakunnissa esillä, voisimme viedä asian myös Kaarinassa päätettäväksi, Kaarinan kirkkoherra Ville Niittynen avaa.

Tammikuussa Åbo svenska församling ja helmikuussa Maarian seurakunta päätyivät samaan ratkaisuun kuin Kaarina. Asia on mietinnässä myös parissa muussakin yhtymän seurakunnassa.

Saako Kaarinan seurakunnasta myös papin?

Siitä, löytyykö Kaarinan seurakunnasta myös pappi vihkimään samaa sukupuolta oleva pari, ei nyt tehty linjausta, eikä seurakuntaneuvostolla olisi tällaiseen linjaukseen myöskään valtaa.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon virallisesta avioliittokannasta vastaa kirkolliskokous, jonka jäsenistä puolet ovat seurakuntavaaleissa valittuja luottamushenkilöitä, puolet pappien edustajia. Toistaiseksi voimassa on yhä näkemys, että kristillinen avioliitto on vain miehen ja naisen välinen.

Sukupuolineutraali avioliitto on Suomessa ollut ylipäätään mahdollinen vasta vuodesta 2017, vuonna 2014 tehdyn eduskunnan päätöksen myötä.

– Kirkolliskokouksessa muutos vaatii 3/4-enemmistön, kuten muutkin muutokset kirkkolaissa, joten asiassa eteenpäin pääseminen on vaikeaa. Eduskunnassakin asia ratkesi vain muutaman äänen erolla. Kyllähän tämä asia jakaa koko suomalaista yhteiskuntaa, ei vain kirkon jäsenistöä, Ville Niittynen miettii.

Kaarina-lehden kyselykierroksen perusteella Kaarinan seurakunnan papeista Niittynen, Reija Vainionpää, Henri Kesti ja Tiina Rumpunen ovat valmiita vihkimään samaa sukupuolta olevia pareja. Kalle Toivo ei halunnut kertoa kantaansa julkisesti. Mika Ostelaa Kaarina-lehti ei tavoittanut.

Piispoilla eri linjoja

Monet papit Suomessa ovat toimineet vastoin kirkon virallista linjausta ja vihkineet sateenkaaripareja. Osa papeista on saanut varoituksia, osa ei.

– Eri piispoilla on ollut hiukan eri linjaa. Lokakuussa 2020 piispat tekivät kuitenkin yksimielisen päätöksen, että sanktioita annetaan pidättyväisesti. Tätä asiaa ei haluta ratkoa rangaistuksilla, kertoo Ville Niittynen.

– Joka tapauksessa Kaarinan seurakunnalla ei ole valtaa kieltää ketään pappia vihkimästä tasa-arvoiseen avioliittoon eikä myöskään velvoittaa vihkimään. Asia on tuomiokapitulin ja papin välinen asia eikä sinällään kuulu seurakunnalle.