Vanhalla Paraistentiellä ja Kuusistonkaarella ei tarvetta hidasteille

0

Kaarinan kaupunginvaltuustolle osoitetussa kuntalaisaloitteessa toivottiin alhaisempia nopeusrajoituksia sekä rakenteellisia hidasteita Vanhalle Paraistentielle ja Kuusistonkaarelle.

Infrapalvelut selvittivät tiukempien liikennesääntöjen tarpeellisuutta ajonopeusmittauksilla. Tammikuussa mittauksia tehtiin Vanhalla Paraistentiellä ja marraskuussa Kuusistonkaarella, lähellä Emponkaaren liittymää.

Vanhalla Paraistentiellä nopeudet olivat selkeästi alle 40 km/h-nopeusrajoituksen. Kuusistonkaarella ajonopeudet olivat myös pääosin rajoitusten mukaiset.

Vanhalla Paraistentiellä 85 % autoilijoista ajoi alle 31 km/h ja puolet autoilijoista ajoi alle 24 km/h. Viikon aikana vain 9 autoa ajoi yli nopeusrajoituksen.

Kuusistonkaarella 85 % autoilijoista ajoi alle 42 km/h ja puolet autoilijoista ajoi alle 36 km/h. Viikon aikana noin 1 % autoilijoista ajoi yli 50 km/h.

Liikennemäärät ovat alueella vähäiset ja näkyvyys on hyvä. Tämänhetkisillä liikennesäännöillä yllättävän tilanteen sattuessa reagointiin jää riittävästi aikaa. Sääntöjä noudattamalla autot ja kevyt liikenne mahtuvat kulkemaan ajoradalla turvallisesti.

Kaarinan valtuuston tekninen lautakunta totesi kuntalaisaloitteen loppuun käsitellyksi. Nopeusrajoituksia ei lähdetä muuttamaan eikä hidasteille ole tarvetta.

Vanha Paraistentien nopeusrajoituksen pudottamista 40 km/h:sta 30 km/h:n harkitaan erillisessä, koko kaupunkia koskevassa nopeustarkastelussa. Mittausten mukaan tiellä ajetaan muutenkin jo noin 30 km/h ajonopeudella.