Aville kantelu Heilurin sulkemisesta – Asetettiinko lapset eriarvoiseen asemaan?

0
Kaarinassa toimiva liikuntakerho Heiluri oli helmikuussa tilapäisesti suljettu. Kuvituskuva Lydia Toivanen/TS

Kaarinassa toimivan liikuntakerho Heilurin sulkemisesta on tehty kantelu aluehallintovirastoon. Heiluri suljettiin helmikuun puolivälissä tilapäisesti neljäksi päiväksi ja liikuntakerhon kaksi työntekijää siirrettiin Koriston ja Pihlajanmarjan päiväkoteihin sijaistamaan päiväkodin henkilökunnan poissaoloja.

Kantelun tehnyt vanhempi pitää kaupungin ratkaisua avoimen varhaiskasvatuksen kannalta eriarvoistavana. Aluehallintovirasto pyysi sivistyslautakunnalta asiasta selvityspyyntöä. Tämän jälkeen avi päätti, ettei kantelu anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.

Kaarinan varhaiskasvatuksessa oli sovittu tammikuussa yhteisesti menettelytavoista, joihin turvaudutaan, jos varhaiskasvatuksen järjestäminen vaarantuu henkilöstön poissaolojen takia. Yhteisen linjauksen mukaisesti varhaiskasvatus ja esiopetus päätettiin pitää viimeiseen asti auki ja siirtää tarpeen vaatiessa avoimen varhaiskasvatuksen työntekijät sijaistamaan lapsiryhmiin.

Selvityksen mukaan varhaiskasvatuksessa on ollut tänä vuonna paljon poissaoloja koronan ja noroviruksen takia. Yksiköiden sulkemiselta ollaan kuitenkin vältytty.

Ennen Heilurin sulkemista henkilöstövajetta oli yritetty paikata siirtämällä toimistosihteeri ja palveluohjaaja hetkellisesti Pihlajanmarjan päiväkodin lapsiryhmiin. Heilurin sulkemisella saatiin kaupungin mukaan varmistettua päiväkotien toiminta lain edellyttämin suhdeluvuin.

Liikuntakerho Heiluri on kaupungin avointa varhaiskasvatusta, joka on perheille maksutonta. Perheitä tiedotettiin Heilurin tilapäisestä sulkemisesta tekstiviestein ja sähköpostein sekä kerhoryhmän Facebook-sivuilla.

Avi toteaa päätöksessään, että varhaiskasvatusta toteuttaessa on huolehdittava, että päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa henkilöstön mitoitus toteutuu. Avoimeen varhaiskasvatukseen ei ole niin sanottua subjektiivista oikeutta, vaan kunnat voivat järjestää sitä halutessaan. Tilanteessa, jota kantelu koski, on siirretty henkilökuntaa päiväkotiin, jotta lakisääteinen varhaiskasvatus on pystytty toteuttamaan lain säätämin mitoituksin.