Kaarina-lisä takaisin? Kotihoidon tuen kuntalisän palautus suunnitteilla

0
Henna Kujander pitää Kaarina-lisän palauttamista hyvänä ehdotuksena. Hän olisi jäänyt sen turvin hoitamaan perheen kuopusta, Stellaa, kotona.

Kaarinassa suunnitellaan parhaillaan Kaarina-lisän eli lasten kotihoidon tuen kuntalisän palauttamista alle 2-vuotiaiden lasten perheille. Kaarinan sivistyslautakunta käsittelee asiaahuomenna keskiviikkona, ja viranhaltijoiden laatimassa pohjaehdotuksessa Kaarina-lisä palautettaisiin.

Tarkoituksena on helpottaa nopeasti kasvavan Kaarinan päivähoitopaikkapulaa. Aiemmin poliitikkojen ehdotukset lisän palauttamisesta on tyrmätty.

Kaarinassa maksettiin Kaarina-lisää vuosina 2009–2015 kotona pieniä lapsiaan hoitaville perheille. Kunnallinen kotihoidon tuki maksettiin Kelan lapsivapaatukien päälle. Kaarina-lisä lakkautettiin säästösyistä.

”Pienikin tuki auttaisi”


Pohjaehdotuksen mukaan uusi Kaarina-lisä olisi 300 euroa kuussa, ja sitä alettaisiin maksaa jo tämän vuoden elokuussa.

Lisärahoitusta tälle vuodelle tarvitaan 280 000 euroa. Kokonaisuudessaan Kaarina-lisä kasvattaa kaupungin menoja 550 000 eurolla vuodessa.

Kaarina-lisää toivottiin tällä kertaa kahdessa valtuustoaloitteessa, perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien laatimissa. Perusteluina oli, että lasten kotihoito on kaupungille edullisin hoitomuoto ja sillä saisi vähennettyä infektiokierteitä.

Yksi taustatekijöistä, miksi Kaarina aiemmin luopui Kaarina-lisästä, oli se, että lisärahalla ei silloisten selvitysten mukaan ollut vaikutusta siihen, hoitavatko perheet lapsen kotona vai hakevatko he päivähoitopaikkaa. Nyt, alkuvuonna tehdyssä kyselyssä perheet olivat toisella kannalla: 79 prosenttia kyselyyn vastanneista vanhemmista kertoi olevansa kiinnostuneita hoitamaan lapsensa kotona kuntalisän turvin.

Vastaajia oli vajaa 400. Kysely lähetettiin kaikille kaarinalaisille perheille, joissa on alle 3-vuotiaita lapsia. 43 prosenttia perheistä vastasi.

Avoimissa vastauksissa vanhemmat kertoivat valtakunnallinen tuen olevan niin pieni, että moni perhe joutuu luopumaan kotihoidosta pelkästään taloudellisista syistä. Vanhemmat totesivat, että pienikin kuntalisä helpottaisi tilannetta.

Vastausten pohjalta laskeskeltiin, että kunnallisen kotihoidontuen avulla noin 50 lapsen hoidon aloittaminen siirtyisi Kaarinassa nykyisestä.

Hoitopaikkapulaan helpotusta


Pohjaehdotukseen oli laskettu erisuuruisten kuntalisien vaikutuksia, ja parhaimpana pidettiin 300 euron kuukausisummaa.

Isommat sisarukset voisivat alustavasti jatkaa päivähoidossa, vaikka perheen kuopukset saisivatkin kotihoidon kuntalisää. Perusteluna on, että pienimmät lapset kaipaavat eniten vanhempiensa läsnäoloa ja isommat taas hyötyvät eniten järjestetystä varhaiskasvatuksesta. Lisäksi kaikkein nuorimmat lapset sitovat eniten varhaiskasvatuksen resursseja, kuten henkilökuntaa ja tiloja.

Kaarinan päivähoitopaikkatilanne on jatkuvasti vaikea, ja perheiden lapset voivat joutua eri päiväkoteihin. Kaarina-lisän avulla vähennettäisiin oletettavasti lähivuosien kysyntäpiikkiä.

Valtuusto sanoo viimeisen sanan


Kaarina-lehti käväisi pienellä kierroksella Empon päiväkodin parkkipaikalla kysymässä lapsiaan noutamaan tulleiden vanhempien ajatuksia Kaarina-lisän palauttamisesta. Kaksi nimettömänä pysyttelevää vanhempaa kertoi, että vaikka lisä sinällään on hyvä, se ei olisi heillä vaikuttanut lasten hoitoonmenon ajankohtaan.

Sen sijaan 2,5-vuotiasta Stellaa hakemaan tullut Henna Kujander kertoi, että heillä lisä olisi vaikuttanut olennaisesti perheen suunnitelmiin.

– Kyllä se olisi ratkaissut sen, että Stella olisi ollut vielä puoli vuotta pidempään kotona.

Asiaa käsittelevät lautakunnan jälkeen vielä kaupunginhallitus ja -valtuusto.