Mönkään mennyt maalämpö uusiksi Piikkiön seurakunnassa

0
Piikkiön molemmat seurakuntatalot - joista kuvassa uudempi - sekä Piikkiön kirkko kuuluvat maalämmön piiriin.

Piikkiön kirkon ja seurakuntatalojen vuonna 2008 rakennettu maalämpöjärjestelmä joudutaan peruskorjaamaan mittavalla rahasummalla. Uusimisen kustannusarvio on peräti 460 000 euroa.

Hankkeen vuonna 2008 toteuttanut yritys on lopettanut toimintansa. Piikkiöläisten kannalta onni onnettomuudessa on, että rahoitusvastuu ei lankea yksin Piikkiön seurakunnalle, vaan yhteiselle, laajan väestöpohjan omaavalle seurakuntayhtymälle.

Toinen hyvä puoli on, että Piikkiön seurakunnan toimintaan maalämpöjärjestelmän uusimisella ei luultavasti ole juurikaan vaikutusta.

Uudet maalämpökaivot sijoitetaan nurmialueelle, joten rakennusten sisätilat ja piha-alueet pysyvät käytössä entiseen malliin.

Kolmesta pumpusta vain yksi toimii


Piikkiön kirkko sekä uusi ja vanha seurakuntatalo siirrettiin maalämpöön ennen kuin Piikkiön seurakunta liittyi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymään.

Kymmenessä vuodessa havaittiin maalämpökaivojen ympärillä voimakasta maan vajoamista. Järjestelmän toiminnassa on ollut suuria haasteita, ja tällä hetkellä kolmesta maalämpöpumpusta on toimintakunnossa vain yksi.

Vajoamisen estämiseksi kaikki kaivot korjattiin kesällä 2019. Korjaus maksoi 50 000 euroa.

Uusissa suunnitelmissa energiakaivoja porataan kuusi kappaletta lisää. Kaivot ovat syvyydeltään 340 metriä.

Hatusta vedetyt suunnitelmat?


Seurakuntayhtymän kiinteistöjohtajan Seppo Kosolan mukaan vuonna 2008 toteutetussa maalämpöurakassa ei noudatettu tehtyjä suunnitelmia. Erillisiä maalämpökaivoja piti olla 15, mutta todellisuudessa kaivot toteutettiin kuuden kaivon ryhmissä, joissa jokaisessa oli kolme porausreikää. Tässä ratkaisussa poratut kaivot olivat liian lähekkäin toisiaan, minkä seurauksena kaivokenttä on jäähtynyt.

Koska maalämpöjärjestelmä ei ole toiminut, on varalämmönlähteenä ollut sähkö.

Maalämpöjärjestelmän uusimisen takaisinmaksuarvio on noin 10 vuotta. Koska sähköenergian hintaan kohdistuu korotuspaineita, voi takaisinmaksuaika muuttua lyhyemmäksikin.

Tarjoukset uudesta maalämpöjärjestelmästä tulivat Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymään tämän viikon maanantaina. Urakka pyritään aloittamaan kesän aikana niin, että lokakuussa olisi valmista.