Piispanristin lammesta ja pohjavesistä teetetään selvitykset

0
Arkistokuva Piispanristin lammen uikuista.

Piispanristillä kaavoitetaan parhaillaan lammen ja Hartwallin entisen panimon aluetta maanomistajan eli YIT Suomi Oyj:n toiveesta. Kaarinan kaupunkikehityslautakunta päätti kuitenkin muuttaa aiemmin hyväksymäänsä kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa.

Mukaan lisättiin se, että lammen luonnosta ja Piispanristin pohjavesistä on teetettävä selvitykset. Varsinais-Suomen Ely-keskuksen kanssa käytyjen neuvottelujen myötä päädyttiin siihen, että lammesta ja sen välittömästä ympäristöstä selvitetään linnuston, viitasammakon ja sudenkorentojen tila. Lisäksi on tarpeen selvittää sitä, miten tuleva rakentaminen vaikuttaisi pohjaveteen.

Kaupunki laatii myös Piispanristiltä liikenteen kehittämissuunnitelman sekä korkeiden rakennusten varalta kaupunkikuvatarkastelun. Tavoitteena on, että selvitykset valmistuvat kevään ja kesän 2022 aikana.

Piispanristin kaavan tarkoituksena on mahdollistaa uusia kerrostaloja Kairiskulmantien ja Poikluomantien kulmaukseen. Noin kolmen hehtaarin kokoinen tontti on vinottain vastapäätä Piispanristin Prismaa. Piispanristin lampi aiotaan näillä näkymin säilyttää, ja sen rannat kunnostetaan puistoksi.