Rauhalinnaan hevosenkenkiä, 1950-lukua vai puutalokaupunginosan henkeä?

0
Malli 1 edustaa alkuperäistä suunnitelmaa, jossa Saaristotietä reunustaa kolme hevosenkengän muotoista rakennuskompleksia. Tässä mallissa kritiikkiä on aiemmin saanut laaja pysäköintialue Saaristotien lähellä. Kuvassa taustalla valkoiset talot ovat Valkeavuoren koulun ja lukion rakennuksia.

Rauhalinnan länsiosan asemakaava, jossa hahmotellaan, mitä rakennetaan Kaarinan paraatikulmaukseen Saaristotien, Voivalantien ja Ladjapuron väliin, on nytkähtämässä eteenpäin.

Kaavaluonnos oli nähtävillä jo vuonna 2019. Sen jälkeen kaupungin kaavoittajat ovat vaihtuneet, ja työ on jatkunut uusien kaavoittajien perehtymisellä selvitysten ajantasaisuuteen sekä palautteeseen. Huomenna keskiviikkona Kaarinan kaupunkikehityslautakunta pohtii 3D-malleja, joita on tehty luonnoksen pohjalta, ja antaa samalla evästykset jatkosuunnitteluun.

Vaihtoehtoisia malleja on kolme. Asukasluvultaan ja rakennusneliöiltään mallit ovat samanlaisia.

Geoteknisten selvitysten mukaan Ladjapuron yli rakennettavasta autoliikenteen sillasta on tulossa hyvin kallis. Jatkossa arvioidaan sitä, täytyykö sillan kestää autoliikenne vai riittäisikö kevyen liikenteen silta. Silloin Ladjapuron länsi- ja itäpuolelle ajettaisiin Voivalantieltä eikä autoilla kuljettaisi lainkaan puron yli.

Luonnoksen palautteissa on toivottu esimerkiksi Rauhalinnan lammen ympärystän ja joen suistoalueen säästämistä rakentamiselta.

3D-kuvat laati Kaarinan kaupunki.