Toukokuun alussa infotilaisuus Tunnin junan kaksoisraiteesta – Suunnittelutyö on käynnissä

0
Helsinkiin matkalla oleva InterCity Salmissuontien paikkeilla Littoisissa viime marraskuun puolella.

Salon ja Turun välisen Hajala–Kupittaa-kaksoisraiteen suunnittelutyö on alkanut.

Ratasuunnitelma on jaettu kahteen osaan: toisessa käsitellään 33,5 kilometrin mittaista matkaa Salon Hajalan ja Kaarinan Nunnan välillä, toisessa 8 kilometrin mittaista matkaa Nunnan ja Turun Kupittaan välillä. Kaarinaa käsitellään siten kummassakin ratasuunnitelmassa: ensin mainitussa erityisesti Piikkiötä, toiseksi mainitussa Littoisia.

Kiinteistön omistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin mahdollinen tuleva rata vaikuttaa, on oikeus saada tietoa hankkeesta ja lausua mielipiteensä asiassa. Toukokuun alussa pidetään infotilaisuus, jossa omaa näkemystä saa esille.

Suunnittelutyön aikana radan alle jäävillä kiinteistöillä saatetaan tehdä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä.

Työn aikana suunnitellaan myös Hajalan, Kriivarin, Piikkiön ja Toikkalan rataoikaisuja.

Hajalan ja Nunnan välille on tulossa 40 uutta siltaa. Lisäksi tällä välillä on 11 siltaa, jotka on korjattava. Nunnan ja Kupittaan välille on puolestaan tulossa kahdeksan uutta siltaa ja seitsemän siltaa pitää korjata. Alueella on myös purettavia siltoja.

Kaikki ratasuunnitelmat on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2023 loppuun mennessä. Suunnittelutyössä käsitellään varsinaisten raiteiden lisäksi muita rakenteita, kuten vaihteita, siltoja, turvalaitteita sekä radan sähköistystä. Lisäksi kartoitetaan, mitä tie- ja katuyhteyksiä tarvitaan.

Päämääränä on lyhentää Helsingin ja Turun välistä matka-aikaa sekä tuoda uusia mahdollisuuksia alueiden kehittämiseen. Suunnittelijaksi on valittu Sweco.

Infotilaisuus pidetään Teams-etäyhteydellä 3.5. kello 17. Linkki löytyy sivustolta tunninjuna.fi.