Yrittäjät: ”Päättäjien asenne yrittäjiin on Kaarinassa hyvä, mutta konkretia puuttuu”

0
Kaarinan Yrittäjien hallituksen jäsen Veli Sipilä (Hedvi Markkinointi Oy), puheenjohtaja Taija Kavalto (Kavalton Tila Oy) sekä Kaarinan kaupunginjohtaja Harri Virta.

Kaarinan Yrittäjien maanantaina järjestämä tilaisuus Yrittäjät ja valtuusto – yhdessä kohti elinvoimakuntaa houkutteli kaarinalaisia kuntapäättäjiä keskustelemaan Kaarinan elinvoimasta.

Varsinais-Suomen Yrittäjien elinkeinoasioiden päällikkö Jutta Wirén kertoi Varsinais-Suomen Maakuntaennusteesta, jossa Kaarina otti tänä vuonna kolmossijan yrittäjyysilmapiiriarvioissa.

Yrittäjyysilmapiiriarvio nousi eniten Kaarinassa. 82 prosenttia vastanneista yrittäjistä arvioi yrittäjyysilmapiirin Kaarinassa hyväksi tai erinomaiseksi.

– Kaarinassa on tehty paljon hyvää ja pitkäjänteistä työtä yrittäjyyden olosuhteiden eteen, Wirén luonnehti.

Sen sijaan Maakuntaennusteessa Kaarinan kaupungin ja yrittäjien yhteistyöarvion tulokset laskivat eniten Turun alueen kunnista.

– Kaarinassa yrittäjyysilmapiiriä pidetään hyvänä, mutta kun yrittäjät arvioivat konkreettista yhteistyötä ja sen tuloksia, niin suhtautuminen oli kriittisempää, Wirén totesi.

– Arviointiin todennäköisesti vaikutti kaavoitus ja lupapalvelut, julkisten hankintojen toteuttamistapa sekä yritysvaikutusarviointien toteuttaminen – tai toteuttamatta jättäminen.

Kaarinan Yrittäjien puheenjohtaja Taija Kavalto muistutti valtuutettuja siitä, että valtuuston päätöksillä on suuri merkitys yritysten toimintaedellytyksiin.

– Yrittäjien ja kunnan kohtalonyhteys on vahva. Ilman menestyviä yrityksiä kuntalaisilla on vähemmän työpaikkoja ja palveluita ja kunnalla vähemmän verotuloja. Toiveemme on, että päätöksillänne poistetaan yrittäjyyden esteitä, eikä luoda niitä, Kavalto sanoi.

Vilkasta keskustelua käytiin tonttien riittävyydestä, työllisyyspalveluiden toteuttamisesta, ulkomaisen työvoiman palkkaamisesta ja päiväkotipaikkojen riittävyydestä.

Tilaisuus oli osa Suomen Yrittäjien valtakunnallista Valtuustot koolle -tapahtumakonseptia.

Jutta Wirén