Kaarina jatkaa 500 euron vinkkauspalkkioiden maksamista

0

Kaarinan kaupunki aikoo jatkaa vinkkauspalkkioiden maksamista sote-alan työntekijöille. 500 euron suuruinen palkkio maksetaan Kaarinan kaupungin työntekijälle työsuhteeseen johtaneesta rekrytointivinkistä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että saman suuruinen palkkio maksetaan myös rekrytoidulle työntekijälle.

Vinkkipalkkioita kokeiltiin Kaarinassa pilottina kahden vuoden ajan. Tulokset jäivät laihoiksi, sillä kaupungille ei tullut tänä aikana ainuttakaan rekrytointivinkkiä. Kokeilua jatketaan nyt vuoden loppuun asti sosiaali- ja terveyspalveluissa, jonne on tällä hetkellä kaikkein haastavinta löytää työntekijöitä.

Rekrytointien helpottamiseksi sote-palveluissa otetaan kokeiluluontoisesti käyttöön muitakin kannustinpalkkioita.

Kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen työntekijöille maksetaan 1000 euron sitoutumispalkkioita. Palkkion saa loppuvuodesta, kun työsuhde on jatkunut vähintään kuusi kuukautta ja on voimassa 31. joulukuuta. Sitoutumispalkkioiden kustannusvaikutus on noin 200 vakanssin kohdalla 200 000 euroa.

Sosiaalityöntekijöille on tarjolla 400 euron mentorointipalkkioita. Mentorointipalkkion tarkoituksena on siirtää hiljaista tietoa uusille työntekijöille. Mentori sitoutuu tapaamaan mentoroitavaa kerran kuussa vuoden ajan. Mentorointipalkkio on käytössä toistaiseksi.

Henkilöstön sairauspoissaolot, runsaat ylityömäärät ja työkykyriskirajoilla olevat työntekijät ovat kuormittaneet sosiaali- ja terveyspalveluja. Erilaisten kannustinmallien avulla pyritään vaikuttamaan työntekijöiden sitoutumiseen, saatavuuteen ja jaksamiseen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi uudet kannustinpalkkiot.