Lemon vesiosuuskuntakauppa vedettiin oikeuteen

0
Vesiosuuskuntien putkissa juoksee samaa vettä kuin kaupungin suora-asiakkaiden.

Kaarinan kaupungin päätös ostaa Lemon vesiosuuskunnan verkosto Lemunniemellä on närkästyttänyt muita vesiosuuskuntia. Nyt Meri-Kaarinan ja Kaikukallion vesiosuuskunnat ovat valittaneet kaupasta Turun hallinto-oikeuteen.

Valittajien mielestä kauppa ei toteuta vaatimusta vesiosuuskuntien tasapuolisesta kohtelusta.

Kaupungin on annettava asiasta lausunto oikeudelle 23.5. mennessä. Oikeuskäsittelyyn menee noin vuosi.

– Tänä aikana kauppaa ei voida panna täytäntöön, joten kyllähän tämä viivästyttää töitä Lemunniemellä, toteaa Kaarinan tekninen johtaja Jyrki Haapasaari.

– En kuitenkaan pidä todennäköisenä, että kaupunki tämän vuoksi peruisi kaupan Lemon vesiosuuskunnan kanssa. Myöskään sopimuksen hieromista valittajien kanssa ei ole näkyvissä, sillä valitus on tehty koko kaupasta eikä yksityiskohdista, joista voisi ryhtyä luontevasti neuvottelemaan.

Kaupunki päätti maaliskuussa ostaa Lemon vesiosuuskunnan verkoston ja asiakkuudet 100 000 eurolla, suurin piirtein sillä summalla kuin Lemon osuuskunnalla on jäljellä kaupungin takaamaa lainaa. Kauppaan ryhdyttiin, koska kaupunki on kaavoittamassa Lemunniemelle merkittävästi uutta asutusta, jonka vesihuollosta kaupungin pitää vastata.

Tukkualennusta ei herunut


Vesiosuuskunnat ovat toivoneet kaupungilta tasa-arvoisuuden vuoksi myös tukkualennusta, laihoin tuloksin.

Viisi Kaarinan kaupungin vesihuoltolaitoksen verkostoon liittynyttä vesiosuuskuntaa lähetti kaupungille anomuskirjeen saadakseen 30 prosenttia tukkualennusta vesihuoltolaitoksen taksoista. Osuuskunnat perustelivat vaatimusta sillä, että samasta palvelusta osuuskuntien asiakkaat joutuvat maksamaan enemmän kuin suoraan kaupungin hallinnassa olevat, sillä osuuskunnalla on kaupungin maksujen päälle järjestämis- ja ylläpitokustannuksensa, kuten vastuu hoitaa päivystystä, huoltaa pumppaamoja ja ottaa vesinäytteitä.

”Epätasa-arvo syntyy esimerkiksi tilanteessa, jossa naapurikiinteistöllä, joka on liittynyt kaupunginverkkoon, ei näitä rasitteita ole maksettavanaan. Tällainen kädenojennus on käytössä useissa kunnissa, kuten esimerkiksi Kustavissa”, osuuskunnat vetoavat.

Tähän lautakunta ei kuitenkaan suostunut. Kaupungilla on valta päättää kaupungin maksuista, eikä kaupunginvaltuuston hyväksymissä vesiosuuskuntaperiaatteissa ole mainintaa mahdollisuudesta maksualennuksiin.

Mikäli tukkualennus myönnettäisiin ja tulojen menetys menisi muiden vesihuoltolaitoksen asiakkaiden kontolle, kaupungin vesi- ja viemärimaksuja pitäisi kasvattaa 0,5–1 prosenttia.

Vastaava pyyntö toimitettiin kaupungille myös vuonna 2014. Silloinkaan alennusta ei herunut.

Pyynnön esittivät Meri-Kaarinan, Kaikukallion, Etelä-Piikkiön, Kuusiston ja Vuolahden vesiosuuskunnat. Kaarinassa on kymmenkunta vesiosuuskuntaa.