Ovatko Kaarinan työolot kunnossa?

0

Kaarinan kaupungin johtavien virkamiesten tiheä vaihtuminen ja yleiset rekrytointiongelmat ovat herättäneet huolen, että kaupungin työoloissa ei kaikki ole kunnossa. Kaarina selvitti asiaa kaupunginhallituksen pyynnöstä, ja lopputulemana on, että työoloissa ei vaikuta olevan vikaa: Kaarinasta irtisanoutuu henkilöstöä saman verran kuin muistakin kunnista.

Vuonna 2021 Kaarinasta lähti 8,5 % työntekijöistä, ja samansuuruisia lukuja on ollut muina lähivuosina. Lähikunnissa on vaihtunut 6–13 % työntekijöistä. Hyvänä tilanteena valtakunnallisesti pidetään sitä, että 5–10 % työntekijöistä vaihtuu vuosittain.

Vaikka johtavat virkamiehet katoavat usein Kaarinasta vielä nimekkäämpiin töihin, vaihtuvuutta kaikissa esimiestehtävissä on vähän. Päättyneistä esimiestyösuhteista on enimmäkseen jääty eläkkeelle.

Lähtöselvityskyselyjen perusteella kaikista työntekijöistä lähes puolet (48 %) jättää kaupungin pestin eläköitymisen vuoksi. Toisaalta lähes yhtä suuri osuus on vaihtanut työpaikkaa paremman palkan perässä tai sopivamman työmäärän vuoksi.

Kaupunki aikoo jatkossa keskittyä erityisesti työmäärän kuormituksen vähentämiseen selvittämällä työnkuvia ja huolehtimalla siitä, että vakansseja on riittävästi. Vakanssilisäyksiä esitetään syksyllä vuoden 2023 talousarviota valmisteltaessa. Erityisesti kartoitetaan esimiesten hallinnollisen työn määrää.

Lisäksi varmistetaan, että varahenkilöjärjestelyt ja perehdytykset toimivat ja dokumentointi on kunnossa niin, että tiedot eivät jää yhden henkilön taakse.

Kaarinassa toimiviksi asioiksi työntekijät ovat kokeneet työyhteisön tuen, kehitys- ja koulutusmyönteisyyden, hyvän esimiestyön, työterveyshuollon, liukuvan työajan ja etätyömahdollisuudet.

Rekrytointihaasteita on useissa ammattitehtävissä valtakunnallisesti.

Yleisimmät syyt, miksi työntekijä lähtee Kaarinasta

  • Eläköityminen 48 %
  • Parempi palkka muualla 43 %
  • Parempi työmäärä muualla 43 %
  • Uralla eteneminen 33 %