Raadelman kauppapuutarhan kaava sai satikutia

0
Raadelman kaavaehdotus, joka ei mennyt vielä läpi. Tummempi vihreä on puisto- ja virkistysaluetta, vaaleampi pientaloaluetta. Kartta on Kaarinan kaupungin laatima.

Kaarinan kaupunkikehityslautakunta ei ollut tyytyväinen Raadelman kauppapuutarhan kaavaehdotukseen eikä lähettänyt sitä lausuntokierrokselle. Kaava palautettiin yksimielisesti takaisin valmisteluun.

Lautakunnalta tuli kritiikkiä niin liikenneturvallisuudesta, rakennusten sijoittelusta, asukasmitoituksesta kuin meluntorjunnasta. Esimerkiksi koululaisilta koettiin puuttuvan kevyen liikenteen yhteydet.

Melu on muodostumassa ongelmaksi varsinkin 110-tien lähellä.

Alueen kaavaluonnos oli nähtävillä viime kesänä, mutta siitä ei silloin ollut saapunut kirjallisia mielipiteitä. Myöskään viranomaisilta ei tullut isoja muutospyyntöjä.

Kaavoitettavana on Raadelman entisen kauppapuutarhan kiinteistö, jonne havitellaan uutta pientaloaluetta (AP ja AO). Uusia asuntoja on luvassa noin 50, uusia asukkaita 100–120.

5,6 hehtaarin kokoinen suunnittelualue sijaitsee Hartmanintien, Rettigintien, Pehtoorintien ja Turku-Viipurintien välissä, ja lisäksi siihen kuuluu kiinteistöjä kauppapuutarhan ja Helsingintien välistä. Alueella on tällä hetkellä muutama olemassaoleva asuinrakennus.

Kasvihuonerakennukset on purettu aiemmin pois. Maaperässä öljyhiilivetypitoisuus ylitti raja-arvot öljysäiliön kohdalla sekä pestisidien pitoisuus kaalintaimien kasvihuoneen luona, mutta määrät ovat niin pieniä, että ne eivät rajoita alueelle rakentamista. Maanomistajalla on tarvittaessa velvollisuus puhdistaa maaperä.

Asemakaavan muutosta haki maanomistaja.