Rauhalinnan paraatipaikalle havitellaan uus-jugendia

0
Esimerkkihahmotelma, miltä Saaristotien ja Voivalantien kulmaus näyttäisi jatkossa. Kaarinan kaupungin laatimassa havainnekuvassa vasemmalla on Rauhalinnan historiallisia rakennuksia, oikealla valkoisella Valkeavuoren koulukampuksen rakennuksia.

Kaarinan kaupunkikehityslautakunnalle tarjottiin hiljattain valittavaksi, mikä kolmesta Rauhalinnan paraatipaikalle aiotusta vaihtoehtoisesta mallista on lautakunnan mielestä toteutuskelpoisin. Lautakunta päätyi neljänteen vaihtoehtoon.

Huomenna keskiviikkona lautakunta puntaroi, onko neljäs malli toivotunlainen. Siinä arkkitehtuurin tavoitteena on kaunis ja kaupunkimainen, käytännössä ei-lähiömäinen katukuva. Uudisrakennukset edustaisivat klassismia ja jugendia. Samalla rakennuskanta poikkeaisi jyrkästi muista Kaarinan uusista asuinalueista mutta sopisi Rauhalinnan historialliseen miljööseen.

Käytännössä uusi rakennuskanta Rauhalinnan länsiosan asemakaavassa Saaristotien, Voivalantien ja Ladjapuron kulmauksessa koostuisi kerrostaloista, pienkerrostaloista, luhtitaloista ja rivitaloista. Alueelle saisi sijoittaa myös pienen liikekeskuksen.

Korkeimmat rakennusmassat reunustaisivat melumuurin tapaan Saaristotien ja Voivalantien vartta. Joukkoliikenteen kokoojakadusta on luovuttu, ja Ladjapuron ylittäisi vain kevyen liikenteen silta. Uusia asukkaita olisi tulossa noin 1900. Alueelle rakennettaisiin myös pysäköintihalleja.