Junnunpolku on häviämässä Keskurilta

0
Arkistokuva Kaarinan keskusurheilukentältä KaaPo-talon luota.

Kaarinan keskusliikuntapuiston kaavaprosessi on edennyt ehdotusvaiheeseen. Mikäli päättäjillä ei ole isoja muutostoiveita, kaavaehdotus on lähdössä uudelle lausuntokierrokselle.

Uudella kaavalla mahdollistetaan tenniskeskuksen ja muiden alueella toimivien urheiluseurojen toiveet nykyisten hallien laajentamisesta. Myös uudet toimijat ovat osoittaneet halukkuutta rakentaa keskusliikuntapuistoon.

Kaavaehdotuksessa 33 hehtaarin kokoiselle kaava-alueelle voisi rakentaa kolme uutta hallia ja muuttaa tenniskeskuksen ulkokenttiä sisäkentiksi. Uudet hallit on sijoitettu lähelle nykyisiä halleja, metsäisten mäkien väliin tai niiden tuntumaan.

Edellisellä nähtävilläolokierroksella kaavaluonnoksesta oli saapunut neljä mielipidettä. Kaikissa oltiin huolestuneita alueen liikennejärjestelyistä.

Erotuomarinkadun ja Rinnehovinkadun yhdistämisen pelättiin kuormittavan historiallista Viipurintietä, eikä sitä voi leventää lisääntyneelle liikennemäärälle riittävän turvalliseksi. Palautteen perusteella uusi katuyhteys muutettiin kaavassa kevyen liikenteen kaduksi, jolla on sallittu pysäköintialueille ajo.

Kaavoittaja ei suostunut siirtämään pysäköintialueita mielipiteen lähettäjien toiveiden mukaisesti, sillä esitetyissä paikoissa on asukkaita, liito-oravia. Moni liikennetoiveista lähetettiin kuitenkin kaupungin infrapalveluille, joka ottaa niitä huomioon laatiessaan myöhemmin katusuunnitelmia. Lausuntojen perusteella kaavassa mahdollistettiin myös maanalaisen tilan rakentaminen kallion sisään.

Johan ”Junnu” Skogmanin kunniaksi vajaa kolme vuotta sitten nimetty Junnunpolku on katoamassa, sillä sen paikalle on tulossa uusi katu sekä monitoimihalli ja sen pysäköintialueet. Junnu nimenä ei kuitenkaan katoa, vaan uuden monitoimihallin edustan aukiosta on tulossa Junnunaukio.

Kaarinan kaupunkikehityslautakunta käsittelee kaavaa tänään keskiviikkona.