Kaupunki käyttää etuosto-oikeutta Piikkiössä

0

Kaarinan kaupunki käyttää etuosto-oikeutta Piikkiössä sijaitsevaa tonttia koskevassa kaupassa. Kaupunginhallitus käsitteli asiaa maanantaina.

Reilun hehtaarin kokoinen kiinteistö sijaitsee Turun kehätien tuntumassa Tomuvuorenkujalla ja sen kauppahinta 51 000 euroa. Tontilla olevien rakennusten katsotaan olevan arvottomia.

Kiinteistö rajoittuu Kaarinan kaupungin omistamaan maahan. Se on pieneltä osin asemakaavoitettu teollisuuskäyttöön. Muilta osin alue on kaavoittamatonta. Tomuvuorenkujan ja Turun kehätien välinen kevyen liikenteen väylä sijoittuu osittain kyseisen kiinteistön alueelle.

Etuosto-oikeuden käyttämisen katsottiin olevan tarpeellista tulevaa yhdyskuntarakentamista ajatellen. Kaupungin näkökulmasta alueen kehittämistä tulee edistää johdonmukaisella suunnittelulla ja kaavoituksella niin, että se täydentää olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta.