Lautakunta myönsi Soraliike Lehtovaaralle ympäristöluvan

0
Soraliike Lehtovaaran ympäristölupahakemuksesta saapui viisi muistutusta lähialueen asukkailta. Arkistokuva Perttu Hemminki.

Kaarinan ympäristölautakunta käsitteli kokouksessaan Piikkiössä toimivan Soraliike Lehtovaaran ympäristölupahakemusta. Ympäristölupamuutokset koskevat lumen vastaanottoa ja kuorman purku- ja lastausaikojen muutosta toimintaa paremmin vastaavaksi. Hevosenlannan jalostamisen sekä seulonta- ja haketustöiden osalta Soraliike Lehtovaara hakee jatkoa nykyiselle toiminnalle voimassa olevan luvan toiminta-aikojen mukaisesti.

Lupahakemuksesta saapui viisi muistutusta. Asukkaiden jättämissä muistutuksissa vastustettiin toiminta-aikojen pidentämistä vedoten asumisviihtyvyyteen. Terveydensuojeluviranomainen totesi omassa lausunnossaan, ettei sillä ole hakemuksesta huomautettavaa.

Ympäristölautakunta myönsi hakijalle luvan toiminnan aloittamiseen. Päätösesityksessä on pidennetty toiminta-aikoja kuljetusten, lastaamisen ja kuormien purkamisen osalta. Lastausta ja purkua saa tehdä uuden ympäristöluvan myötä arkisin 2,5 tuntia pidempään, kello 6.30–20 välisenä aikana.

Vastaavasti maa-ainesten seulonnan toiminta-aikoja on lyhennetty muutamalla tunnilla. Seulonta on lopetettava arkisin jo kello 18. Lauantaisin seulonta on sallittu kello 9–16.

Haketus

vähenee


Haketuksen osalta on katsottu soraliikkeen oman toiminnan haketusmäärän, 3 000 kuutiota kantoja ja risuja, mahtuvan sietovelvollisuuden piiriin, mutta muun puuaineksen haketusta pidetään lähialueen asukkaiden kannalta kohtuuttomalta, eikä sille myönnetä lupaa.

– Muun puuaineksen (runkopuu ja laudat) vastaanotto ja varastointi alueella haketettavaksi on kielletty. Eli haketettavan aineksen määrä vähenee ja laatu muuttuu. Runkopuun haketus aiheuttaa tavallisesti risujen ja kantojen murskausta kovempaa melua, Kaarinan kaupungin ympäristöbiologi Emmi Ikäheimo selventää.

Haketusta saa tehdä enintään kahtena peräkkäisenä päivänä viikossa, arkisin kello 9–16 välisenä aikana. Aiemmin haketusta sai tehdä arkisin kello 8–18 enintään kolme tuntia päivässä.

Ympäristöluvan hakijalla ja muilla asianomaisilla on mahdollisuus valittaa päätöksestä hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 päivää ja päättyy 27. kesäkuuta. Ympäristölupahakemus on luettavissa kokonaisuudessaan Kaarinan ympäristölautakunnan toukokuun kokouksen pöytäkirjasta.