Myös Kaarinassa jää tänä vuonna neuvolatarkastuksia väliin

0
10 kuukauden ikäinen Noel Salminen kävi torstaina tapaamassa terveydenhoitaja Kirsi Sulinia Kaarinan keskustan neuvolassa. Sulinin mukaan suurin osa perheistä on suhtautunut ymmärtäväisesti tarkastusten siirtämiseen ja perumiseen. Kesällä jonoja ei pystytä juuri purkamaan sillä neuvolat toimivat muutenkin supistetusti.

Lasten neuvolatarkastusten väliin jääminen on herättänyt runsaasti keskustelua Turussa. Myös Kaarinassa osa leikki-ikäisten lasten tarkastuksista jää tänä keväänä ja kesällä tekemättä.

Terveydenhoitajien esihenkilönä työskentelevän, osastonhoitaja Päivi Heinosen mukaan syynä tilanteeseen on henkilöstövajaus. Korona-aika kerrytti neuvoloissa hoitovelkaa. Neuvola-aikoja jouduttiin perumaan henkilöstön sairauspoissaolojen vuoksi, eikä jonoja ole pystytty purkamaan. Yrityksistä huolimatta pitkiin terveydenhoitajan sijaisuuksiin ei ole onnistuttu löytämään tekijöitä.

– Meillä on ollut terveydenhoitajien rekrytointeja käynnissä oikeastaan kaiken aikaa. Viimeisin haku päättyi kesäkuun alussa. Tilanne on todella heikko siihen nähden, mitä se oli 1–2 vuotta sitten. Aiemmin sijaisuuksiin oli useita hakijoita, joista pystyimme valitsemaan. Nyt on hyvä, jos tulee yksi hakemus, Heinonen kuvailee tilannetta.

Kaarinan neuvoloissa on ihmetelty, mihin terveydenhoitajat ovat kadonneet. Tavallisesti Kaarinan kaupunki on Heinosen mukaan ollut terveydenhoitajien keskuudessa pidetty työnantaja ja palkkauskin on keskitasoa. Alalta on hänen mukaansa lähtenyt työntekijöitä, ja uusia terveydenhoitajia koulutetaan aiempaa vähemmän.

Sen sijaan lasten määrä on Kaarinassa noussut. Viime vuonna Kaarinaan syntyi noin 450 lasta. Lisäksi kaupunkiin on muuttanut paljon lapsiperheitä.

– Olemme reagoineet lapsimäärän kasvuun vähän jälkijättöisesti. Kaarinassa ei oltu varauduttu siihen, että lapsimäärä kasvaa niin rajusti kuin se on kasvanut. Työntekijöille se on näkynyt asiakasmäärän kasvuna, Heinonen selittää.

Vauvat ja raskaana olevat hoidetaan

Kaarinassa ei ole haluttu lähteä lyhentämään vastaanottoaikoja, joten tällä hetkellä joudutaan priorisoimaan sitä, ketkä pääsevät neuvolaan.

– Pyrimme ensisijaisesti järjestämään raskauden aikaiset käynnit ja vauva-aikaiset käynnit. Samoin kaikki 4-vuotiaiden laajat neuvolatarkastukset ja 6-vuotiskäynnit pyritään toteuttamaan tämän vuoden aikana. Myös rokotuskäynnille pääsee.

Sen sijaan osa 2-, 3- ja 5-vuotiaiden lasten neuvolatarkastuksista jää tänä vuonna väliin, ellei perheellä ole lapsen kehitykseen liittyvää erityistä huolta. Kaikkia tarkastuksia ei pystytä järjestämään Heinosen mukaan edes takautuvasti.

Ikätarkastuksissa seurataan lasten kasvua ja kehitystä sekä perheiden terveyttä ja hyvinvointia. Vanhemmilla on huoli siitä, että mahdolliset poikkeamat lasten kehityksessä jäävät huomaamatta, jos tarkastuksia ei pystytä järjestämään.

– Teemme jo puheluiden aikana hoidontarpeenarviointia. Jos puhelun aikana nousee huoli, että olisi syytä tavata perhe, niin ne ajat pyrimme tietenkin järjestämään. Jos vanhemmilla on selkeä huoli lapsensa kehityksestä, niin silloin pääsee aina, Heinonen lupaa.

Turussa väliin jääneistä neuvolatarkastuksista on noussut meteli. Kaarinassa perheiltä on tullut Heinoselle asti vain yksittäisiä palautteita. Tilanne on täällä siinä mielessä parempi, että kaikki neuvolat pystytään pitämään auki kesällä, vaikka toiminta on supistettua. Myös avoneuvola on auki joka maanantai kello 16–17.30.

– En halua mitenkään vähätellä asiaa. Suurin osa lapsista on terveitä, mutta kyllä neuvolatarkastuksilla on oma, tärkeä merkityksensä. Mitä varhaisemmin lasten kehityspoikkeamat ja perheiden tuen tarve huomataan, sitä paremmin niihin pystytään vaikuttamaan, joten kyllä olen tilanteesta huolissani, Heinonen myöntää.

Helpotusta luvassa syksyllä

Neuvolan terveystarkastuksista on säädetty laissa ja niiden toteutumatta jääminen rikkoo periaatteessa lakia. Käytännössä Kaarinassa ollaan kuitenkin pattitilanteessa.

– Kaarina on valmis palkkaamaan lisää henkilöstöä ja olemme yrittäneet löytää näitä tekijöitä. En halua esihenkilönä uuvuttaa nykyisiä työntekijöitä, ja jollei tekijöitä saa mistään lisää, niin ainoa vaihtoehto on karsia jostakin, Heinonen perustelee.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että neuvoloiden ruuhkiin on luvassa helpotusta syksyllä, kun vakituinen henkilöstö palaa lomilta. Heinosen mukaan osa kesäsijaisista jatkaa töissä vielä syksyllä, joten käytössä on silloin enemmän resursseja.

Hoitajia houkutellaan jäämään tuhannen euron sitoutumispalkkiolla

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstötilanne on Mikko Pakarisen mukaan Kaarinassa vaikea, kuten myös muissa kunnissa.

– Terveyspalveluissa lääkärivakanssit ovat täynnä tai sijaistettuja ainakin toistaiseksi. Hoitajapuolella neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto-, sekä erilaisiin terapiapalveluihin on vaikeuksia saada tekijöitä, vaikka kyse olisi pidemmistä sijaisuuksista. Sairaalapalveluissa on yksi sijaistajasairaanhoitajan vakanssi täyttämättä, samoin avosairaanhoito- ja päivystyspalveluissa on yksi vakanssi vapaana, johon hakuprosessi on alkamassa, Pakarinen luettelee.

Poikkeuksellisen hankala henkilöstötilanne on ikäihmisten palveluissa. Kotihoitoon ja tehostettuun palveluasumiseen on ollut haasteita saada kelpoisuusehdot täyttäviä työntekijöitä sekä pysyviin tehtäviin että sijaisuuksiin. Lisäksi henkilöstövaihtuvuutta on paljon.

Vaikein tilanne vanhuspalveluissa

Kaarinassa käynnistyi toukokuun alussa määräaikainen kokeilu, jossa kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen työntekijöille maksetaan 1 000 euron sitoutumispalkkioita. Palkkio maksetaan loppuvuodesta niille työntekijöille, joiden työsuhde on voimassa 31. joulukuuta ja se on jatkunut vähintään kuusi kuukautta.

Sitoutumispalkkio on Pakarisen mukaan haluttu kohdistaa niihin tehtäviin, jossa henkilöstötilanne on kaikkein kriittisin niin Kaarinassa kuin alueellisesti.

– Sitoutumispalkkio ei ole erityiskohtelua eikä sillä haluta arvottaa henkilöstöä. Henkilöstön saatavuushaasteita on useissa sosiaali- ja terveyspalveluissa, mutta rekrytointiongelmat eivät silti jakaudu yhdenvertaisesti. Nyt käyttöönotetulla sitoutumispalkkiolla kohdistetaan toimia niihin tehtäviin ja palveluihin, joissa tilanne on kaikkein vaikein ja pyritään turvaamaan riittävät ja lain vaatimat henkilöstöresurssit näissä toiminnoissa, Pakarinen perustelee.

Sitoutumispalkkioiden lisäksi Kaarinassa maksetaan tänä vuonna muitakin kannustinpalkkioita, kuten vinkkauspalkkioita ja virikeseteleitä, jotka koskettavat koko sote-henkilöstöä.