Tämä on Kaarinan vaarallisin risteys! – Kaarinan uusi liikenneturvallisuussuunnitelma sisältää 57 parannuskohdetta

0
Kaarinantien ja Laasmäenkadun risteyksessä sattuu etenkin autoilijoiden ja pyöräilijöiden välisiä onnettomuuksia. Risteys on mukana Kaarinan liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpidelistalla. Elise Tuomola muistuttaa, että liikenneympäristön toimenpiteillä voidaan parantaa yksittäisten kohteiden turvallisuutta, mutta suurin vastuu on kuljettajalla.

Onnettomuustilastojen perusteella Kaarinan tieliikenteen suurin vaaranpaikka on Kaarinantien ja Laasmäenkadun risteys Krossissa. Risteyksessä on sattunut toimistoinsinööri Elise Tuomolan tietojen mukaan viime vuosina etenkin pyöräilijöiden ja autoilijoiden välisiä kolareita.

Tähän risteykseen ja moniin muihin liikenteen vaaranpaikkoihin on luvassa lähivuosina parannusta.

Kaarinan uusi liikenneturvallisuussuunnitelma julkaistiin kesäkuun alussa. Suunnitelmaan sisältyy Kaarinan osalta kaikkiaan 57 liikenneympäristön parannuskohdetta, jotka on tarkoitus toteuttaa seuraavien 10 vuoden aikana.

Ensimmäisiä parannustoimenpiteitä ollaan toteuttamassa jo tämän vuoden aikana. Toimenpidelistaa päivitetään Tuomolan mukaan vuosittain ja muitakin liikenneturvallisuushankkeita toteutetaan tarpeen ja resurssien puitteissa.

Asukkaiden ehdotukset huomioitu

Kaarinassa toteutettiin vuosi sitten asukaskysely, jossa kysyttiin liikenteen vaaranpaikoista. Kyselyyn vastasi lähes 1 500 ihmistä.

Kaarinalaisten mielestä liikenteen suurimmat vaaranpaikat liittyvät puuttuviin suojateihin ja turvattomiin risteyksiin. Iso osa asukkaiden mainitsemista vaaranpaikoista päätyi Tuomolan mukaan toimenpidelistalle.

– Osa palautteista koski sellaisia kohteita, joissa ei tarkastelujen perusteella nähty tarvetta liikenneympäristön parantamistoimenpiteille. Jokainen asukaskyselyssä mainittu kohde kuitenkin käytiin läpi ja tilannetta selvitettiin kartta- ja maastotarkasteluin, hän taustoittaa.

Toimenpide-ehdotusten kokonnaiskustannusarvio on noin 2 miljoonaa euroa. Kaarinan kaupungin osalta kustannukset eivät Tuomolan mukaan ole niin suuret, sillä osa kohteista on Ely:n vastuulla.

– Kaupungin omat hankkeet ovat sen verran pienempiä, ettei niistä kahta miljoonaa tule. Siellä on paljon yksittäisiä liikennemerkkimuutoksia, näkemien raivaamista ja suojateiden korottamisia, hän sanoo.

Lisäksi Kaarinassa lasketaan nopeusrajoituksia kymmenillä eri kaduilla yhtenä suunnitelmassa esitettynä liikenneturvallisuustoimenpiteenä.

– Nopeusrajoitusten alentamista on toivottu useissa asukaspalautteissa viime vuosina. Tämä ratkaisu on myös linjassa lähikuntien kanssa. Kaarinassa on ollut aiemmin todella vähän 30 km/h -katuja verrattuna esimerkiksi Raisioon tai Naantaliin, Tuomola perustelee.

Tavoitteena nolla kuolemaa

Kaarinassa sattuu noin 90 liikenneonnettomuutta vuodessa. Viimeisen kymmenen vuoden aikana Kaarinan teillä on kuollut yhdeksän ihmistä.

Henkilövahinkoihin johtavia onnettomuuksia tapahtuu Kaarinassa asukaslukuun suhteutettuna hieman enemmän kuin koko maassa keskimäärin ja niistä yli puolet tapahtuu ristetynalueilla.

– Hyvin monet nyt esitetyt parantamistoimenpiteet liittyvät risteysalueisiin ja niissä erityisesti suojateiden turvallisuuden parantamiseen. Esimerkiksi Kaarinantien ja Verkakaaren liittymässä kevyen liikenteen väylä siirretään siten, että myös suojatien ylitys saadaan liikennevalo-ohjatuksi, Tuomola kertoo.

– Se, missä Kaarina erottuu seudullisesti ei niin edukseen on pyöräilijöiden ja mopoilijoiden onnettomuudet sekä erityisesti 15-17-vuotiaiden onnettomuudet. Nuorten riskiluku on selvästi korkeampi kuin maakunnassa keskimäärin, hän jatkaa.

Nyt julkaistu, mittava liikenneturvallisuussuunnitelma on laadittu yhteistyössä Turun ympäristökuntien kanssa. Tavoitteena on vähentää liikenteessä tapahtuvia loukkaantumisia ja kuolemia. Esitetyillä liikenneympäristön toimenpiteillä parannetaan yksittäisten kohteiden turvallisuutta, mutta liikennekäyttäytyminen on se, mikä ratkaisee.

Suunnitelmassa painotetaankin Tuomolan mukaan myös liikennekasvatuksen ja viestinnän merkitystä liikenneturvallisuustyössä.

– Paras keino parantaa liikenneturvallisuutta olisi se, että kaikki noudattaisivat liikennesääntöjä. Harva paikka Kaarinassa on kovin vaarallinen, jos kaikki ajavat sääntöjen mukaan. Voimme vaihtaa kärkikolmion tilalle STOP-merkin, mutta on kuljettajasta kiinni, noudattaako hän sitä.

Asukkaiden nimeämät vaaranpaikat

 

Nämä kohteet keräsivät eniten mainintoja kyselyssä

Saaristotien ja Kuusistonkaaren risteys: Ongelmana suojatien tai alikulun puute pysäkin suuntaan. Vasemmalle kääntyminen risteyksessä turvatonta. Elyn kohde, johon on esitetty parannuksia.

Saaristotien ja Linnanrauniontien liittymä: Ruuhkainen risteys, jossa huono näkyvyys. Erityisesti vasemmalle kääntyminen haastavaa. Odotetaan, miten Kaarinan läntisen ohikulkutien suunnittelu etenee, mutta mahdollisesti tehdään toimenpiteitä ennen ohikulkutien toteutumista. Elyn kohde.

Helsingintien, Raadelmantien ja Aleksanterintien risteys: Huono näkyvyys, toivottu kiertoliittymää. Elyn kohde, joka oli jo mukana vuoden 2012 liikenneturvallisuussuunnitelmassa. On mukana myös vuoden 2022 suunnitelmassa.

Kiskokujan suojatie Littoistentiellä: Turvattomaksi koettu suojatie paikassa, jossa ajetaan usein ylinopeutta. Liittymän kohdalla parannetaan suojatietä rakentamalla sinne keskisaarekkeet. Kaupungin ja ELYn yhteishanke, suunnitelmat valmiit.

Rakentajantien ja Erotuomarinkadun liittymä: Turvaton suojatie, huono näkyvyys. Kaarinan kaupunki selvittää alueella tärinävaikutuksia testitöyssyn avulla. Parannustoimenpiteiden suunnittelu käynnissä.