Ei enää vieraslajeja laivojen mukana – Koronatukia kertyi Kaarinaan lähes 11 miljoonaa euroa

0
Tuotepäällikkö Kim Tervonen ja kaupallinen johtaja Laura Langh-Lagerlöf BWMS-laitteiston esittelytilaisuudessa Langh Ship -varustamon Christina-aluksella.

Korona-ajan julkisia yritystukia maksettiin Turun seudulle miljoonittain. Kun laskee karkeasti yhteen Kaarinaan maksetut valtionkonttorin ja Business Finlandin kustannus- ja kehittämistuet, tukisumma on yli 10,8 miljoonaa euroa.

Näistä valtionkonttorin kustannustukia maksettiin Kaarinaan kaikkiaan lähes 3,9 miljoonaa, 132 toimijalle. Myönteisiä rahoituspäätöksiä sama yritys saattoi saada useita kertoja: hyväksyttyjä päätöksiä kaikilla hakukierroksilla oli 262.

Suurimmat valtionkonttorin myöntämät avustuspotit osuivat Piikkiöön, jossa Langhin perheen yritysryppäälle on myönnetty yli 1,5 miljoonan euron kustannustuet. Teknologia- ja meriteollisuusalalla toimiva Langh Tech Oy Ab sai tukikierroksilla yhteensä runsaat 1,3 miljoonaa, Pesupalvelu Hans Langh Oy 180 000 ja Langh Group 40 000 euroa.

Langh Tech joutui ahtaalle

Langh Techin merkittävien tukien taustalla näkyy luonnollisesti se, että yrityksen silloisen päätuotteen eli laivojen pakokaasupesureiden kauppa loppui kuin seinään, kun laivaliikenne maailman merillä pysähtyi. Langh Techin kaupallinen johtaja ja Langh Shipin toimitusjohtaja Laura Langh-Lagerlöf sanoo, että vaihtoehtona olisi ollut lomautukset ja irtisanomiset, mutta he päätyivät panostamaan tuotekehittelyyn, jota tuki myös Business Finlandilta saatu 100 000 euron kehittämistuki.

Syksyllä 2020 käynnistyneen tuotekehitysprojektin tuloksena Langh Tech lanseerasi markkinoille rahtialusten painolastiveden pudistusjärjestelmän, jossa hyödynnetään hienosuodatusta ja korkeaintensiteettistä UV-säteilyä. Ennätyksellisen nopeasti eli puolessatoista vuodessa laitteistolle saatiin kansainvälisen merenkulkujärjestön MEPC (merien ympäristönsuojelukomitean) -tyyppihyväksyntäsertifikaatti.

– Ja USA:n vastaava hyväksyntäkäsittely on meneillään, ja odotamme sen tulevan syksyn kuluessa, kertoo Langh-Lagerlöf.

Hän kommentoi, että painolastivesien puhdistamisjärjestelmästä saattaa kasvaa yritykselle toinen tukijalka. Aiemminhan savukaasujen pesurit olivat Langh Techin käytännössä ainoa tuote.

– Tässä painolastivesien puhdistamisjärjestelmässä estyy myös pieneliöiden siirtyminen merialueilta toisille, mikä auttaa torjumaan vieraslajeja. Ja sehän on täysin oikeaa kehitystä, sanoo Langh-Lagerlöf.

Metallialalle paljon tukea

Business Finlandin tukia maksettiin Kaarinaan kaikkineen 6,9 miljoonaa euroa. Yli 30 kaarinalaista yritystä sai 100 000 tai tätä enemmän liiketoiminnan kehitysrahoitusta.

Sadantuhannen euron kehitystuen saivat Langh Techin lisäksi muun muassa metallialalla toimivat Compiporras Oy, Grafipro Oy ja Kaarjoki Oy. Listalta löytyy myös useita rakennusalan sekä tietotekniikka- ja verkkotoiminnan yrityksiä, kuten Teleste Oyj. Vähittäiskaupan alan, matkailun, liikenteen ja ravintola-alan yritykset näkyvät myös laajalti listoilla, mutta tukisummat ovat selvästi pienempiä.

Yrityksiä ja yhteisöjä on tuettu myös Teollisuussijoituksen (Tesi) lainoituksella, joita tässä artikkelissa ei huomioitu, ei myöskään sitä, että ministeriöt ovat tukeneet eri tavoin omia toimialojaan, kuten taidetta, kulttuuria ja urheilua. Lisäksi kunnat ovat myöntäneet pieniä tukisummia elinkeinonharjoittajille.