Kaarina tekee soten vuoksi vain välttämättömät organisaatiomuutokset

0
Lakkautettavan sote-lautakunnan puheenjohtajana on tällä hetkellä Mårten Kvist (ps.). Lautakunnassa on yhteensä 11 luottamushenkilöä.

Kun sosiaali-, terveys- ja pelastustyö siirtyy ensi vuonna kuntien vastuulta hyvinvointialueille, muuttuu myös Kaarinan kaupungin organisaatiorakenne. Mikäli kaupunginvaltuusto asettuu syksyllä kaupunginhallituksen kannalle, Kaarinan sosiaali- ja terveyslautakunta sekä työllisyystoimikunta lakkautetaan ensi vuoden alussa. Niiden sijaan Kaarinaan ollaan perustamassa hyvinvointijaostoa kaupunginhallituksen alaisuuteen.

Samalla kotoutumis- ja työllisyyspalvelut siirretään osaksi kaupungin hallintopalveluita sosiaali- ja terveyspalveluiden puolelta,

Uusi jaosto vastaisi kunnan vastuulle jäävistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävistä sekä kaupungin ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueen toimintojen yhteensovittamisen seurannasta. Lisäksi jaoston on tarkoitus vastata työllistämisen ja kotouttamisen toimintalinjauksista.

Kaupunginhallitus oli muutoksista yksimielinen. Ne eivät noudata Kaarinan sosiaali- ja terveyslautakunnan kantaa: lautakunta olisi halunnut perustaa uuden hyvinvointilautakunnan, johon olisi sisällytetty edellä mainittujen lisäksi nykyinen vapaa-ajan lautakunta sekä teknisten lautakunnan vastuulla tällä hetkellä olevat liikuntapalvelut. Samalla muutokset koko organisaatioon, kuten esimiesten vastuualueisiin, työntekijöiden työnkuviin ja kustannuspaikkarakenteisiin olisivat olleet suuria ja edellyttäneet selvityksiä ja yt-kierroksia.

Hallitus ei lämmennyt sosiaali- ja terveyslautakunnan ehdotukselle. Jaosto on helpommin ja nopeammin rakennettava päätöksentekoelin kuin kokonainen uusi lautakunta.

”Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoa hyödynnetään organisaatiotarkastelun myöhemmässä vaiheessa, mutta nyt keskitytään ainoastaan ja vain pakollisiin ja välttämättömiin muutoksiin”, ratkaisua perusteltiin pöytäkirjassa. Lisäksi tulossa olevalla uudella lainsäädännöllä voi olla vaatimuksia Kaarinan organisaatiorakenteelle, joten merkittäviä muutoksia ei siksikään kannata tehdä juuri nyt. Hallitus ei myöskään halunnut kuormittaa mittavalla organisaatiomuutoksella henkilöstöä, jolla on jo valmiiksi paljon tekemistä hyvinvointialueuudistuksen vaatimien lisätöiden vuoksi.

Kaarinan nykyinen henkilöstöorganisaation rakenne on melko tuore, vuodelta 2017.