Kännykkämastosta halutaan eroon Littoisissa: asiaa ratkotaan oikeudessa

0

Naapurikiinteistön omistajat Verkakylässä eivät olleet tyytyväisiä Kaarinan rakennustarkastajan päätökseen myöntää lupa vanhan matkaviestintukiaseman purkamiseksi ja uuden rakentamiseksi. Kaupungin ratkaisu on vedetty Turun hallinto-oikeuteen.

Kaupunki myös luvan matkaviestintukiasemien muutoksille tämän vuoden maaliskuussa. Maston on tarkoitus olla saman korkuinen kuin aiemminkin, 50 metriä. Etäisyyttä lähimpään asuinrakennukseen on 55 metriä.

Verkakyläntien lähettyvillä sijaitsevan maston rakennuspaikka on kaavassa yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien laitosten alue (ET). Vastineessaan oikeudelle ympäristölautakunta totesi, että rakennuspaikka on jo olemassa, sitä käytetään kaavan määräysten mukaisesti, mastoon ei tule lentoestevaloja ja uusi masto on korkeudeltaan samaa luokkaa vanhan kanssa. Ainoastaan maston alaosa on hieman aiempaa leveämpi. Erillisiä selvityksiä kaupunki ei teettänyt, koska kyseessä on vain samansuuruisen maston korvaaminen uudella.

Valittajat pitävät myös vanhan maston alkuperäistä rakennuslupapäätöstä ongelmallisena. He vetoavat siihen, että valtakunnallisten tavoitteiden mukaan teleliikenteen mastojen sijoittelussa tulee kiinnittää huomiota maisemallisiin arvoihin. Erityisesti viljelymaisemien on tunnistettu olevan herkkää maisemakuvan eheyden rikkoutumiselle. Alueella on ainoastaan matalia omakotitaloja ja historiallista peltoaluetta. Kiinteistön omistajat myös pelkäävät, että masto kaatuu märän savimaan vuoksi heidän tontilleen.