Meeri Tengströmin kolumni: Logistisesti Suomi on saari

0
Meeri Tengström

Suomi on erityisen riippuvainen merenkulusta: maamme viennistä 90 prosenttia ja tuonnista 80 prosenttia tapahtuu laivoilla.

Suomeen tuodaan meriteitse yhteiskunnan toimivuuden kannalta kriittistä lastia, esimerkiksi lääkkeitä, raaka-aineita, elintarvikkeita ja osia teollisuuden tarpeisiin.

Logistisesti Suomi on saari. Suomen merenkulku pitää turvata niin, että se toimii myös poikkeusoloissa. Suomen Nato-jäsenyys tulee lisäämään Itämeren turvallisuutta.

Yhtälailla yksilötasolla me rannikolla ja saaristossa asuvat olemme riippuvaisia merestä. Ainakin minulle meri on kaikkea. Se on koti, työ, harrastus, inspiraation lähde, virkistäytymiskeino, kala-aitta ja väylästö.

Valitettavaa on, että meidän meremme ei voi hyvin. Saaristomeren suojeluun tulee suhtautua kunnianhimoisesti, koska keinoja on! Maatalouden tukijärjestelmää pitää uudistaa niin, että maataloudesta peräisin olevaa ravinnekuormaa saadaan pienennettyä, kuitenkin oma tuotanto turvaten. Saaristotien sähkölautat ovat inspiroiva esimerkki siitä, kuinka päästöjä on voitu vähentää samalla, kun saariston elinvoima kasvaa liikenteen sujuvoittamisen ja palvelutason nousemisen ansiosta.

Kaarinankin alueella tehdään innovatiivista työtä merenkulun ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Tällaiseen työhön pitää löytyä riittävästi tahtoa ja resursseja, koska ne maksavat itsensä kyllä takaisin.

Myös yksilötasolla meidän tulee kunnioittaa ympäristöämme. Jätteiden asianmukainen lajittelu, kierrätys, järviruokojen oikea-aikainen niitto, kotimaisen kalan kuluttaminen ja hyvät merimiestavat ovat suhteellisen helppoja esimerkkejä. Saaristomeren suojelutyötä voi tukea monin eri tavoin itsenäisesti sekä useiden eri toimijoiden avulla. Hyödyntäkäämme upeaa meriluontoamme niin, että siitä saavat iloa seuraavatkin sukupolvet.

Venäjän Ukrainassa aloittaman täysimittaisen hyökkäyssodan seuraukset nopeuttanevat vihreää siirtymää. Kestävä kehitys mahdollistetaan teknologian kehittämisellä sekä rohkeudella ja luovuudella, jotka ovat esimerkiksi nuorkauppakamarilaisille tyypillisiä ominaisuuksia. Nauttikaamme kesästä, merestä, toimivista ja turvallisista vesiliikenneyhteyksistä sekä maailman kauneimmasta saaristosta kestävästi!

Meeri Tengström

Turvallisuus-, laatu- ja ympäristöjohtamisen ammattilainen, merikapteeni, reserviupseeri sekä kotiseuturunoilija, Airiston Nuorkauppakamari