Tutkijat selvittävät, mikä on arvokasta Saaristomeren maisemassa

0
Tutkimusavustajat jalkautuvat tänä kesänä kahdeksi viikoksi saaristoon selvittämään, mikä on ihmisten mielestä arvokasta Saaristomeren maisemassa.

Turun yliopiston tutkijat keräävät tietoa, mikä on arvokasta Saaristomeren maisemassa ja miksi. Kesä–elokuussa toteutettavaan kyselytutkimukseen toivotaan vastauksia niin asukkailta, kesämökkeilijöiltä, veneilijöiltä kuin matkailijoilta.

Tutkijat haluavat selvittää erityisesti, miten ihmiset liikkuvat saaristossa, missä paikoissa he käyvät, mitä he tekevät ja mitä arvoja he liittävät Saaristomeren maisemaan. Apulaisprofessori Nora Fagerholmin mukaan tarkoituksena on hankkia alueesta sellaista tietoa, jota ei ole aikaisemmin kartoitettu.

– Ihmisen ja luonnon yhteiset tarpeet ovat tutkimuksemme keskiössä, maantieteen ja geologian laitoksella työskentelevä Fagerholm kertoo.

– Kyselyssä ihmiset voivat merkitä kartalle Saaristomereen liittyviä kokemuksia, tärkeitä paikkoja sekä arvoja, hän kuvailee.

Tuloksia verrataan Espanjaan

Tutkimus toteutetaan hankkeessa, jossa selvitetään, miten matkailu vaikuttaa Saaristomereen. Tutkijat tarkastelevat myös, miten matkailu saaristossa muuttuu tulevina vuosikymmeninä sekä luonnollisten että ihmisen aiheuttamien tekijöiden, kuten ilmastonmuutoksen seurauksena.

Kyselyssä tiedustellaan esimerkiksi suurimpia huolenaiheita liittyen matkailuun, rehevöitymiseen, ilmastonmuutokseen ja energiantuotantoon saaristossa.

Tämän vuoden tutkimustuloksia Saaristomerestä verrataan ensi kesänä Espanjan Terres de l’Ebrestä kerättäviin tietoihin.

– Tällainen tieto on tärkeää Saaristomeren ja muiden biosfäärialueiden matkailun trendien ymmärtämiseksi. Haemme keinoja edistää kestävää kehitystä yhdessä asukkaiden, yritysten, tutkijoiden, viranomaisten ja muiden organisaatioiden kanssa.

Espanjasta löytyi luonteva vertailupari, koska molemmat alueet ovat merellisiä ja väestöltään väheneviä paikkoja. Merkittävä tekijä on myös alueiden ihmis-luonto-dynamiikan samankaltaisuus.

Kyselyyn on saatu Suomesta tähän mennessä noin 270 vastausta. Tavoitteena on saada kesän aikana noin 800 vastausta. Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Turun yliopiston, Saaristomeren biosfäärialueen ja Metsähallituksen kanssa.​

Kyselyyn voi vastata netissä osoitteessa mpt.link/saaristo. Tutkijoihin voi törmätä myös saaristossa, sillä kolme tutkimusavustajaa jalkautuu saaristoon kahdeksi viikoksi tekemään kenttätyötä.