Kylmenevätkö Kaarinassa koulut vai uimahallin sauna? Kaupunki joutuu energiansäästötalkoisiin

0
Valtakunnallisesti on ehdotettu, että uimahallien altaiden tai saunan lämpötilaa lasketaan tai jotkin altaat suljetaan. Kuva Kaarinan uimahallista maanantaiaamulta.

Yksi Ukrainan sodan seurauksista koetaan kouriintuntuvasti Kaarinassa tänä syksynä, kun Suomessa on ryhdyttävä energiansäästötalkoisiin energianhinnan hurjan hinnannousun vuoksi sekä Venäjän energiatuonnin vähentämiseksi. Myös kuntien on laadittava energiansäästölistoja syksyn alkaessa.

Ehdotuksena valtakunnallisesti on ollut esimerkiksi katuvalojen sammutusta, koulujen lämpötilojen laskemista, uimahallin saunan lämpötilan laskemista sekä latujen auraamatta jättämistä.

Muualla Euroopassa on jo tehty vastaavia päätöksiä. Esimerkiksi Espanjassa yleisiä sisätiloja ei lämmitetä talvellakaan enää yli 19 asteen.

Kaarinan tekninen johtaja Jyrki Haapasaari, mikä taho päättää tänä syksynä kaupungin energiansäästökohteista ja milloin?


– Viime viikon teknisessä lautakunnassa säästölistoja jo kyseltiinkin. Uusien säästökohteiden etsintä alkaa toden teolla nyt, viimeisten kesälomalaisten töihin palattua.

Todennäköisesti tekninen lautakunta tekee lopulliset säästöpäätökset. Toisaalta jos pöydällä on radikaaleja säästökeinoja, tarvittaneen laajempi yhteisymmärrys ja asiaa käsitellään esimerkiksi kaupunginhallituksessa.

Joka tapauksessa suuntaviivojen on oltava selvillä ennen talvea.

Mistä Kaarinassa todennäköisesti säästetään energiaa?


– Ehkäpä Kaarina-talon edustan kiveyksen sulanapitojärjestelmä on listan kärkipäässä.

Onneksi Kaarinan kaukolämpöä tuotetaan enimmäkseen uusiutuvalla materiaalilla, joten kivihiilen, öljyn ja maakaasun hinnannousut eivät merkittävästi vaikuta kaukolämmön hintaan täällä.

Kaarinassa on myös aiemmin tehty ratkaisuja, joilla energiaa säästyy. Esimerkiksi katuvaloja ja huonetilojen valaisimia on vaihdettu vähäkulutuksisiksi led-valoiksi, sisälämpötiloja on talvella laskettu ja viilennettävissä rakennuksissa kesällä nostettu. Käyttöaikojen ulkopuolella ilmanvaihtolaitteet ovat osassa kiinteistöistä puoliteholla. Lisäksi uusien koulujen valmistuttua väistötiloista luopuminen vähentää energiankulutusta, sillä väistötilat ovat usein sähkölämmitteisiä ja vanhimmat mallit heikosti lämpöeristettyjä.

Voiko kunta vedota jo olemassaoleviin energiansäästöratkaisuihin vai pitäisikö säästökohteiden olla uusia?


– Minun tiedossani ei ole, että kunta olisi esimerkiksi valtiolle tilivelvollinen energiansäästökeinostaan. Energiaa joudutaan säästämään nyt kunnissa ennen kaikkea energian hinnan jyrkän nousun vuoksi ja ääritapauksessa pakon sanelemana, jos esimerkiksi sähkön saatavuutta rajoitetaan.