Potilaat jaetaan tiimeihin – Uusi tiimimalli otetaan käyttöön Kaarinan terveyskeskuksessa syksyn aikana

0
Sairaanhoitaja Mariia Aronen ja terveydenhoitaja Jenna Ylikylä kertovat, että hoitajamalli on monipuolistanut hoitajien työnkuvaa. Vastaanottotoimintaa kehitetään Kaarinassa edelleen siirtymällä tiimimalliin.

Kaarinan terveyskeskuksessa siirryttiin viime talvena hoitajavetoiseen vastaanottotoimintaan. Nyt tätä ollaan viemässä askeleen pidemmälle, ja terveyskeskuksessa otetaan käyttöön tiimimalli.

Tiimimalli muistuttaa perinteistä omalääkärijärjestelmää siinä mielessä, että jatkossa jokaisella asukkaalla on oma tiiminsä, joka häntä hoitaa. Tämä tuo potilaan hoitoon jatkuvuutta, kun potilas on tiimille ennestään tuttu. Tiimimallin etuna pidetään myös sitä, että eri alojen asiantuntijat ratkovat potilaan asioita yhdessä. Tiimit muodostuvat lääkäreistä, hoitajista ja fysioterapeuteista.

– Omalääkärijärjestelmä perustui siihen, että lääkäri pysyy samana. Tiimimallissa lähdetään siitä, että joku tiimin työntekijä pysyy samana ja tuntee potilaan tilanteen. Se ei ole välttämättä lääkäri, sillä lääkäreiden vaihtuvuus on terveyskeskuksissa melko suurta, vs. johtava ylihoitaja Maija Hannula taustoittaa.

Kaarinan lisäksi tiimimalliin ollaan siirtymässä Paimion-Sauvon terveysasemalla, sillä nämä kolme kuntaa muodostaa ensi vuoden alusta yhteisen sote-keskuksen.

– Tavoitteena on saada sote-keskuksiin mahdollisimman yhtenevät toimintatavat ja kopioida toistemme hyvät käytännöt, sote-projektissa mukana oleva sairaanhoitaja Mariia Aronen kertoo.

Jako sukunimen mukaan

Kaarinan terveyskeskuksessa tiimimalliin siirrytään syksyn aikana. Hoitotiimejä on kaikkiaan 11, ja kuntalaiset jaetaan tiimien asiakkaiksi sukunimen alkukirjaimen mukaan. Jako tarkentuu syksyn aikana.

Kun asiakas ottaa yhteyttä terveyskeskukseen, hänelle varataan aika omaan tiimiin kuuluvalta asiantuntijalta. Perheenjäsenet pääsevät halutessaan saman tiimin asiakkaiksi, vaikka heillä olisi eri sukunimi.

Jos potilaalla on ennestään pitkäaikainen hoitosuhde johonkin terveydenhuollon ammattilaisista, tätä hoitosuhdetta ei tarvitse katkaista, vaan asiakkaan omaksi tiimiksi tulee se tiimi, johon ammattilainen kuuluu.

Piikkiössä ja Littoisissa asuvat saavat asioida jatkossakin oman alueidensa terveysasemilla. Kaarinassa on pelätty, että sote-keskuksiin siirtyminen sulkee pienet terveysasemat, mutta ainakaan toistaiseksi palveluverkkoon ei ole suunnitteilla muutoksia.

Malli lisää hoitajien vastuuta

Kaarinassa alkuvuonna käyttöön otettu hoitajavetoinen malli sai kuntalaisilta runsaasti kritiikkiä. Hoitajavetoisessa mallissa asiakkaalle tehdään hoidontarpeenarvio puhelimessa ja hänet ohjataan sille asiantuntijalle, joka on siinä tilanteessa paras.

Malli lisää sairaanhoitajien vastuuta. Esimerkiksi pitkäaikaissairauksien, kuten verenpainetaudin tai tyypin II diabeteksen kontrollikäynnit hoidetaan nykyisin hoitajavetoisesti.

– Kaarinassa ollaan totuttu siihen, että aina pääsee lääkärin vastaanotolle, mutta lääkäri ei ole joka asiassa paras asiantuntija, Hannula huomauttaa.

Osa asiakkaista närkästyy puhelimessa, kun lääkäriajan sijaan heille tarjotaankin aikaa esimerkiksi sairaanhoitajan tai fysioterapeutin vastaanotolle. Terveydenhoitaja Jenna Ylikylä kertoo, että valtaosa asiakkaista on kuitenkin tyytyväisiä huomatessaan, että asiat tulevat hoidetuiksi. Tarvittaessa hoitajilla on mahdollisuus pyytää potilaalle lähete laboratoriokokeisiin tai konsultoida lääkäriä. On myös mahdollista, että lääkäri tulee käymään hoitajan tai fysioterapeutin vastaanotolle.

Uusi tiimimalli tiivistää entisestään yhteistyötä asiantuntijoiden välillä. Asiakkaan näkökulmasta tavoitteena on hoidon nopeutuminen ja sujuvoituminen.

– Mitä pidempään tiimin jäsenet ovat toistensa kanssa toimineet, sitä paremmin osataan hyödyntää jokaisen osaaminen ja vahvuudet, Hannula uskoo.

Hän toivoo, että parin vuoden päästä tiimimallissa ollaan niin pitkällä, että eri hoitotiimeillä olisi omat numerot, joihin asiakkaat voisivat soittaa suoraan.

Uusia toimintamalleja hioessa halutaan kuulla myös palvelujen käyttäjien tarpeita ja kehitysehdotuksia Näitä tullaan kartoittamaan Kaarinassa syksyn aikana kyselyllä. Omat kehitysehdotuksensa terveyskeskuksen toiminnasta voi lähettää myös suoraaan sairaanhoitaja Maria Aroselle ( mariia.aronen@kaarina.fi) tai Jenna Ylikylälle ( jenna.ylikyla@kaarina.fi).